Table of Contents:

  1. Hvordan kom kulstoffet til jorden?
  2. Hvad er et carbon kredsløb?
  3. Hvad hedder den proces hvor organismer optager Co₂ og omdanner det til glukose?
  4. Hvordan får planten indbygget kulstof ind i sig?
  5. Hvordan fungerer stofferne i biologiske kredsløb?
  6. Hvad er carbon lavet af?
  7. Hvornår findes kulstof i levende miljøer?

Hvordan kom kulstoffet til jorden?

Den CO2, som mennesket udleder i kulstofkredsløbet, kommer hovedsageligt fra undergrunden, via afbrænding af kul, olie og gas. De fossile brændstoffer er organisk materiale, der har ligget under jorden i op mod 100 millioner år. Ved forbrænding omdannes kulstoffet i brændslet til luftarten kuldioxid (CO2).

Hvad er et carbon kredsløb?

Kulstofkredsløbet eller carbon-kredsløbet er det kemiske/biokemiske kredsløb, gennem hvilket kulstof bliver udvekslet. Kredsløbet ses normalt som fire hovedreservoirer af kulstof forbundet gennem udveksling.

Hvad hedder den proces hvor organismer optager Co₂ og omdanner det til glukose?

Fotosyntesen er en sammensat proces, der foregår hos de grønne planter, alger og visse bakterier (cyanobakterierne) samt hos visse protister. Fotosyntese-organismer kaldes også for fotoautotrofe. Fotosyntesens råmaterialer er CO2 og vand.

Hvordan får planten indbygget kulstof ind i sig?

De planter, der vokser på jorden, optager CO2 fra luften og bygger det ind i deres plantekroppe ved fotosyntesen. På den måde bliver kulstoffet bundet i planten. Hvis et dyr spiser planten, vandrer kulstoffet over i dyret. Når dyret eller planten ånder, bliver en del af kulstoffet frigivet til luften som CO2.

Hvordan fungerer stofferne i biologiske kredsløb?

Drivkraften i kredsløbene er den energi, der optages i de økologiske netværk via fotosyntesen. Her omsættes fotoner til elektroner, der bliver brugt til opbygning af højkvalitetsenergi i form af kemiske bindinger i stoffet druesukker eller i de mangfoldige andre forbindelser, der opstår under organismernes stofskifte.

Hvad er carbon lavet af?

Carbon (fra latin: carbo "kul"), kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er carbon det første (i række 2) af seks grundstoffer i gruppe 14, som har sammensætningen af deres ydre elektronskal til fælles.

Hvornår findes kulstof i levende miljøer?

I gennemsnit er kulstoffet i havet i 1000 år. Lidt af havets kulstof er bundet i de levende væsner i havet. Planter, alger og bakterier optager CO2 i deres fotosyntese. Havets dyr spiser planterne – og kulstoffet vandrer over i dem og ind i fødekæderne.