Table of Contents:

 1. Hvilket europæiske imperium var mest magtfuld?
 2. Hvilken betydning havde industrialiseringen for imperialismens opståen?
 3. Hvad var formålet med kolonisering?
 4. Hvorfor ville Danmark have kolonier?
 5. Hvordan Afrika var delt mellem kolonimagterne?
 6. Hvilke årsager var der i øvrigt til imperialismen?
 7. Hvilke forudsætninger faktorer er der for industriel udvikling?
 8. Hvornår startede kolonialisme?
 9. Hvor oprettede Danmark kolonier henne?
 10. Er Danmark stadig en kolonimagt?
 11. Hvilken betydning fik delingen af Afrika med grænser bestemt af kolonimagterne?

Hvilket europæiske imperium var mest magtfuld?

Det Britiske Imperium (engelsk: British Empire) var en kolonimagt, som på sit højeste var historiens største med kolonier på alle kontinenter. Imperiet var et resultat af opdagelsestiden, som begyndte med Spanien og Portugals ekspeditioner i det 15. århundrede.

Hvilken betydning havde industrialiseringen for imperialismens opståen?

2) Den første industrielle ekspansion frem til slutningen af det 19. århundrede. En periode hvor Storbritannien var den globalt dominerende industrimagt, og hvor enorme mængder råstoffer blev trukket ud af de koloniserede områder for at understøtte produktionen i Europa.

Hvad var formålet med kolonisering?

I tråd med tidens merkantilistiske tænkning var formålet med kolonierne at gøre staterne konkurrencedygtige i forhold til andre stater. Merkantilisme er en sammenfattende betegnelse for en række politisk-økonomiske teorier og styringsredskaber, der var fremherskende i Europa i 1600- og 1700-tallet.

Hvorfor ville Danmark have kolonier?

En af løsningerne var at få kolonier, så Danmark så at sige kunne handle med sig selv, dvs. kolonien. Danske skibe kunne således sejle eksempelvis krydderier og sukker hjem til moderlandet. På den måde fortsatte Danmark i slutningen af 1600-tallet og det meste af 1700-tallet den politik, som Christian 4.

Hvordan Afrika var delt mellem kolonimagterne?

Udfaldet blev en opdeling af Afrika i kolonier, idet: Frankrig primært lagde beslag på områder i vest, nord og Madagaskar. Storbritannien primært lagde beslag på områder i syd, øst, langs Nilen og Nigeria. Tyskland fik kolonier i Østafrika, Sydvestafrika og Cameroun.

Hvilke årsager var der i øvrigt til imperialismen?

Imperialismens årsager kan sammenfattes i tre forhold: styrke hos den undertrykkende part, svaghed hos den undertrykkede part, foragt for almenviljen og folkenes selvbestemmelsesret.

Hvilke forudsætninger faktorer er der for industriel udvikling?

Opfindelsen af ny teknologi som dampmaskiner, elektricitet og jernbaner ændrede vilkårene for produktion, handel og transport og skabte e afsættet for det moderne industrisamfund. Men også forandringer i befolkningssammensætningen spillede en afgørende rolle for udviklingen.

Hvornår startede kolonialisme?

Kolonialismen og koloni-systemet begyndte for alvor omkring år 1500 i forbindelse med den fremvoksende kapitalisme i Europa, «de store opdagelser» og den efterfølgende kolonisering af Latinamerika, Asien og Afrika.

Hvor oprettede Danmark kolonier henne?

Geografisk var de fordelt i Nordatlanten, Sydatlanten og Asien. De nordatlantiske områder omfattede Grønland, Island og Færøerne. I Sydatlanten omfattede de Dansk Vestindien i Caribien og Guldkysten i Ghana og i Asien havde Danmark interesser i Tranquebar og Serampore.

Er Danmark stadig en kolonimagt?

Fra 1600-tallet til 1900-tallet var Danmark en kolonimagt. Det meste af tiden bestod riget af Danmark og Norge, Hertugdømmerne og de nordatlantiske øer, og der var også besiddelser i både Indien, Vestafrika og Vestindien.

Hvilken betydning fik delingen af Afrika med grænser bestemt af kolonimagterne?

Mange troede at der var mulighed for økonomisk vækst i fremtiden, og at kontinentet havde strategisk vigtighed for adgangen til andre store markeder, f. eks. Britisk Indien, Qing-dynasti Kina, og Latinamerika. Suez kanalen og Østafrika var bestemt vigtige, fordi de lå mellem Europa og Asien.