Table of Contents:

  1. Hvad er decimalerne i pi?
  2. Hvor mange pi er der i en cirkel?
  3. Hvad er 3 14?
  4. Hvad er regnestykket for pi?
  5. Hvad er 4 tredjedele af pi?
  6. Hvor anvendes pi?
  7. Hvordan finder man radius af en omkreds?

Hvad er decimalerne i pi?

π = 33899060170679…. Pi er en matematisk konstant med uendeligt antal cifre.

Hvor mange pi er der i en cirkel?

Archimedes beregnede π ved at tilnærme cirklen med ind- og omskrevne regulære 96-kanter (polygoner). Han fandt, at værdien lå mellem 223/71 og 22/7. Han fandt også bedre tilnærmelser, men de 22/7 er helt op til lommeregnernes tid blevet brugt som praktisk tilnærmelse.

Hvad er 3 14?

Særligt i USA skrives datoen nemlig 3/14, og pi afrundet til de første to decimaler er netop 3,14. Pi er forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Hvis man vil finde en cirkels omkreds, skal man altså gange dens diameter med tallet pi. Men det er ikke derfor, pi er så fascinerende.

Hvad er regnestykket for pi?

Særligt i USA skrives datoen nemlig 3/14, og pi afrundet til de første to decimaler er netop 3,14. Pi er forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Hvis man vil finde en cirkels omkreds, skal man altså gange dens diameter med tallet pi.

Hvad er 4 tredjedele af pi?

Rumfanget er lig med 4 tredjedele pi gange 7 centimeter i tredje. 7 centimeter i tredje. Vi kan sige, at pi er cirka 3,14.

Hvor anvendes pi?

Pi er forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Hvis man vil finde en cirkels omkreds, skal man altså gange dens diameter med tallet pi.

Hvordan finder man radius af en omkreds?

Hvis man kalder omkredsen af en cirkel for O og diameteren for d kan man finde en cirkels omkreds ved at gange d med π:
  1. O = d · π
  2. O = 2 · r · π
  3. O = 2 · π · r.
26. okt. 2010