Table of Contents:

  1. Er Danmark et feminint land?
  2. Hvordan er Magtdistancen i England?
  3. Hvad er en maskulin kultur?
  4. Hvad er lille magtdistance?
  5. Hvordan er de kulturelle dimensioner opbygget?

Er Danmark et feminint land?

Maskulinitet/femininitet (16) Med en score på 16 er Danmark et meget feminint samfund. Dette kommer til udtryk ved, at danskerne går meget op i at få balance mellem arbejde og privatliv, samt at lighed, solidaritet og velfærd spiller en stor rolle for danskerne.

Hvordan er Magtdistancen i England?

Magtdistance indikerer graden af hierarki, der er i arbejds- og dagligdagslivet. I magtdimensionen har Danmark en score på 18, hvorimod England har en score på 35 på en skala op til 100. Englands højere score for denne dimension indikerer, at Danmark har mindre fokus på hierarkier end i England.

Hvad er en maskulin kultur?

I et maskulint samfund overlapper mænds og kvinders roller mindre, og det forventes, at mænd opfører sig påståelig, kategorisk og selvsikre, og demonstrerer succes – og at være stærk og hurtig, ses som positive egenskaber. Dimension handler om ”bløde og hårde” værdier i samfundet og om kønsroller.

Hvad er lille magtdistance?

Er der lille magtdistance i en kultur, vil det sige, at der ikke i menneskenes adfærd vil blive gjort stor forskel på overordnet og underordnet, mens en underordnet person i en kultur med stor magtdistance vil opføre sig med stor autoritetstro og respekt over for en overordnet.

Hvordan er de kulturelle dimensioner opbygget?

Hofstede undersøgelse viser, at folk har regler, værdier og symboler på et regionalt og nationalt niveau. Disse regler, værdier og symboler påvirkede adfærden, som ikke forsvinder over tid. De kulturelle mønstre er det, som vi kalder Hofstedes kulturdimensioner.