Table of Contents:

 1. Hvor står AA i en ordbog?
 2. Hvornår skal man skrive i med stort?
 3. Hvilke lande har bogstavet å?
 4. Hvordan deler man et ord i stavelser?
 5. Hvordan deler man måske?
 6. Hvor mange lande har bogstavet æ?
 7. Hvad hedder alle lande?

Hvor står AA i en ordbog?

(2) Placeringen af aa når de to a'er hører til hver sin stavelse som i fx ekstraarbejde), alfabetiseres forbindelsen som to a'er. I overensstemmelse med disse principper er ordene afrikaaner, afrikaans, Kanaan, kanaanæer, kanaanæisk og kraal opført i Retskrivningsordbogens alfabetiske del som om de var skrevet med å.

Hvornår skal man skrive i med stort?

Tiltalepronomenerne I og De skrives med stort begyndelsesbogstav. Det samme gælder bøjningsformerne af De: Dem og Deres. De øvrige tiltalepronomener og bøjningsformer af tiltalepronomener skrives med lille: du, dig, din, dit, dine, jer, jeres, eder, eders.

Hvilke lande har bogstavet å?

Å, å er det 29. og det sidste bogstav i det danske alfabet. Bogstavet bruges også i andre alfabeter, fx det svenske, norske og finske. Bogstavet kaldes også bolle-å.

Hvordan deler man et ord i stavelser?

Der kan deles mellem vokaler der hører til hver sin stavelse: di-æt, du-et, fi-asko, pæ-on, re-elt, spi-on, tre-er, virtu-os. Der må ikke deles mellem to eller flere vokaler der hører til samme stavelse, og som står umiddelbart ved siden af hinanden.

Hvordan deler man måske?

Én vokal på hver linje Når der altid skal være mindst én vokal på hver side af en orddeling, dvs. på hver linje, skyldes det at de tre grundregler alle bygger på det overordnede princip at man altid deler mellem stavelser; og en stavelse indeholder altid mindst én vokal.

Hvor mange lande har bogstavet æ?

Æ bruges i dag i dansk, norsk, islandsk, færøsk og ossetisk som et selvstændigt bogstav i alfabetet. På tysk og svensk bruges i stedet bogstavet Ä. Svensk har brugt Æ frem til 1600-tallet. På sønderjysk og thybomål anvendes "Æ" som pronomen og betyder "jeg".

Hvad hedder alle lande?

A
 • Afghanistan.
 • Albanien.
 • Algeriet.
 • Amerikansk Samoa.
 • Andorra.
 • Angola.
 • Antigua og Barbuda.
 • Argentina.