Table of Contents:

  1. Hvor finder du hovedgrupperne i grundstoffernes periodiske system?
  2. Hvad kaldes gasserne i 8 hovedgruppe?
  3. Hvad hedder den person der opdagede at der midt i atomerne er en tung kerne?
  4. Hvordan finder man ud af hvor mange neutroner der er?
  5. Hvordan kan man se hvor mange elektroner der er?
  6. Hvad betyder hovedgruppe nummeret?
  7. Hvor mange elektroner kan der være i den yderste skal?
  8. Hvad er Neutronens funktion?

Hvor finder du hovedgrupperne i grundstoffernes periodiske system?

Det periodiske system er bygget op i grupper: Hovedgrupperne 1-18 svarer til de lodrette søjler i systemet.

Hvad kaldes gasserne i 8 hovedgruppe?

En ædelgas er et grundstof i gruppe 18 (tidligere kendt som ottende hovedgruppe) i det periodiske system. Disse grundstoffer, karakteriseret som ikke-metalliske og kemisk inaktive, er gasser ved standardbetingelser.

Hvad hedder den person der opdagede at der midt i atomerne er en tung kerne?

Ernest Rutherford påviste eksistensen af atomkerner i 1911, ved at beskyde et guldfolie med alfapartikler. Forekomsten af tilbagespredte alfapartikler blev tydet således, at atomets positive ladning måtte være koncentreret i et område – kernen – af meget lille udstrækning i forhold til atomets radius.

Hvordan finder man ud af hvor mange neutroner der er?

På figuren til højre, er X den kemiske betegnelse, A er antallet nukleoner i kernen og Z er antallet protoner i kernen. Z er også det pågældende grundstofs atomnummer. For at finde antal neutroner i kernen, som betegnes med N, kan beregnes som: N = A – Z.

Hvordan kan man se hvor mange elektroner der er?

Tallene i højre side angiver elektronstrukturen. Det vil sige, hvor mange elektroner, der er i de forskellige skaller. Vi kan se, at Na har 2 elektroner i skal 1, 8 elektroner i skal 2 og 1 elektron i skal 3, og ingen elektroner i skal 4, skal 5, skal 6 og skal 7.

Hvad betyder hovedgruppe nummeret?

For grundstoffer i hovedgrupperne er gruppenummeret det samme som antallet af elektroner i den yderste elektronskal. Det er elektronerne i yderste skal, der hovedsageligt har betydning for kemiske reaktioner.

Hvor mange elektroner kan der være i den yderste skal?

Generelt er det maksimale antal elektroner i en skal det dobbelte af kvadratet på skalnummeret, altså 2,8,18,32,.. Atomerne har en tendens til at foretrække at have op til enten to eller otte elektroner i den yderste skal. Grundstof nr. 18, argon, har henholdsvis 2, 8 og 8 elektroner i skal 1,2 og 3.

Hvad er Neutronens funktion?

Neutronen er sammen med protonen og elektronen byggestenen i atomer. Det er en partikel der elektrisk er neutral (ingen ladning) og med omtrent den samme masse som protonen. Den er klassificeret som en baryon og består af to Down kvarker og en Up kvark.