Table of Contents:

  1. Hvilke konti lukkes ved dødsfald?
  2. Hvornår må man tømme en lejlighed ved dødsfald?
  3. Hvordan udfylder man boopgørelse?
  4. Hvornår skal man i skifteretten efter et dødsfald?
  5. Hvor lang tid går der inden man hører fra skifteretten?

Hvilke konti lukkes ved dødsfald?

Afdødes bank får besked om dødsfaldet via folkeregistret, og banken spærrer så alle afdødes konti – herunder også fælleskonti med en efterlevende ægtefælle eller papirløs samlever - og bankboks, indtil skifteretten har truffet afgørelse om, hvem der kan råde over afdødes konti.

Hvornår må man tømme en lejlighed ved dødsfald?

Hvornår må arvingerne rydde afdødes lejlighed? Skifteretten kan ikke give tilladelse til at rydde afdødes lejlighed, inden der er taget stilling til boets behandlingsmåde. Hvis arvingerne ikke kan eller ikke vil skifte privat, kan boet skiftes som bobestyrerbo.

Hvordan udfylder man boopgørelse?

Boopgørelsen skal udfyldes korrekt. Der skal bl. a. oplyses om:
  1. Boets kontaktperson.
  2. Afdødes aktiver (formue) herunder kontanter, værdipapirer, bolig (fast ejendom), bil, indbo osv.
  3. Afdødes passiver (gæld) herunder kontogæld, gæld på købekontrakter, gæld i boligen, gæld til pengeinstitut osv.

Hvornår skal man i skifteretten efter et dødsfald?

Ca. 4 uger efter dødsfaldet kontakter skifteretten den person, der fremgår af begravelsespapirerne. Du vil enten blive indkaldt til et fysisk møde på skifterettens kontor eller til et telefonmøde.

Hvor lang tid går der inden man hører fra skifteretten?

5 dage går der typisk før boets kontaktperson kontaktes første gang efter skifteretten har modtaget besked om dødsfaldet. Herefter går der 10 dage, og der afholdes et telefonmøde. 10 dage efter modtagelse af blanketter sendes skifteretsattest. 2 uger efter Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen opkræves boafgift.