Table of Contents:

  1. Hvilken geometrisk figur har ikke en ret vinkel?
  2. Hvad er vinklen ABC?
  3. Kan en trekant have to rette vinkler?
  4. Hvordan finder man vinkel uden at måle?
  5. Hvordan beregner man siderne på en trekant?

Hvilken geometrisk figur har ikke en ret vinkel?

En stumpvinklet trekant har en stump vinkel, det vil sige en vinkel som er over . Ligesom før kan vi kun have én stump vinkel i en trekant, da vinkelsummen ellers ville være større end . En spidsvinklet trekant har hverken en stump eller ret vinkel, og dermed er alle vinklerne i trekanten spidse, altså mindre end .

Hvad er vinklen ABC?

Generelt om vinkler Supplementvinkler er vinkler, der tilsammen er 180°. (I stedet for 180° skriver man ofte π). Nabovinkler: ∠ BAC og ∠ CAD er nabovinkler (D ligger på AB«s forl¥ngelse t¥ttest på A). Man siger også, at ∠ CAD er udvendig vinkel til ∠A i trekant ABC.

Kan en trekant have to rette vinkler?

En retvinklet trekant er en trekant hvori ét af de tre hjørner danner en ret vinkel, dvs. en vinkel på 90 grader, π/2 radianer eller 100 nygrader. Den pågældende vinkel markeres gerne med et lille kvadrat inde i vinklen, sådan som det ses i vinkel C på illustrationen til højre.

Hvordan finder man vinkel uden at måle?

Fold et stykke papir. Du skal kun bukke to gange og du har vinklerne 90°, 45°, 60° og 30°. Med de vinkler kan du komme langt.

Hvordan beregner man siderne på en trekant?

I retvinklede trekanter gælder Pythagoras' læresætning:
  1. (1. katete)2+(2. katete)2=(hypotenusen)2.
  2. a2+b2=c2.
  3. b2+c2=a2.
  4. c⋅c=c2.
  5. a2+b2=c2.