Table of Contents:

 1. Hvad står der i de 10 bud?
 2. Hvordan lyder det første af de 10 bud?
 3. Hvordan får Moses De Ti Bud?
 4. Hvad er Jesu vigtigste bud?
 5. Hvad er kærlighed i kristendommen?
 6. Hvor får Moses de 10 bud?

Hvad står der i de 10 bud?

Den katolske og lutherske inddeling
 • Jeg er din Gud. Du må ikke have andre guder.
 • Du må ikke misbruge Guds navn.
 • Du skal holde hviledagen hellig.
 • Du skal ære din far og din mor.
 • Du må ikke myrde.
 • Du må ikke bryde ægteskabet.
 • Du må ikke stjæle.
 • Du må ikke vidne falsk mod din næste.

Hvordan lyder det første af de 10 bud?

1. bud Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.

Hvordan får Moses De Ti Bud?

På Sinai bjerget gav Gud Moses to tavler af sten. På tavlerne stod der ti bud fra Gud, som israelitterne skulle følge. Det var Guds lov. Moses holdt tavlerne op foran folket.

Hvad er Jesu vigtigste bud?

Mange kristne mener, at bibelens to vigtigste bud lyder: "du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke"; og: "du skal elske din næste som dig selv. Noget andet bud større end disse gives ikke."

Hvad er kærlighed i kristendommen?

Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild; den misunder ikke; kærlighed praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Hvor får Moses de 10 bud?

På Sinai bjerget gav Gud Moses to tavler af sten. På tavlerne stod der ti bud fra Gud, som israelitterne skulle følge. Det var Guds lov.