Table of Contents:

  1. Hvad er januar kvartal?
  2. Hvor mange kvartaler er der på et år?
  3. Hvad betyder andet kvartal?
  4. Hvornår er næste momsperiode?
  5. Hvad står kvt for?
  6. Hvordan forkorter man afsnit?
  7. Hvornår skal man betale moms?
  8. Hvornår kan moms betales?

Hvad er januar kvartal?

Et kvartal er det samme som en fjerdedel (1:4) af et år. Da der er 12 måneder på et år, svarer det til 4 kvartaler med hver 3 måneder. 1. kvartal: Januar, februar og marts.

Hvor mange kvartaler er der på et år?

Et år opdeles således i 4 kvartaler. En ældre dansk betegnelse for et kvartal er et fjerdingår (en fjerding er en "fjerdedel"). Et kvartal består normalt af 13 uger, idet et ikke skudår består af 52 uger og 1 dag.

Hvad betyder andet kvartal?

En periode på tre måneder (en fjerdedel af et år). Typisk januar-marts (første kvartal), april-juni (andet kvartal), juli-september (tredje kvartal) og oktober-december (fjerde kvartal).

Hvornår er næste momsperiode?

Næste gang, du skal indberette moms, er 1. marts For dig, der indberetter kvartalsvis, er det for momsperioden fjerde kvartal 2021. For dig, der indberetter halvårligt, er det for perioden andet halvår 2021. Du kan indberette, fra perioden er slut og til og med 1. marts.

Hvad står kvt for?

kvarter og kvartal — sproget.dk.

Hvordan forkorter man afsnit?

S574). flt. d. s. ell. † -ter (VSO.).

Hvornår skal man betale moms?

Næste gang, du skal indberette moms, er 1. marts For dig, der indberetter kvartalsvis, er det for momsperioden fjerde kvartal 2021. For dig, der indberetter halvårligt, er det for perioden andet halvår 2021. Du kan indberette, fra perioden er slut og til og med 1. marts.

Hvornår kan moms betales?

Som momsregisteret virksomhed skal du indberette din moms til Skattestyrelsen månedligt, kvartalsvist eller halvårligt alt efter din omsætning. Det er nemlig den, der afgør, hvornår momsafregningen skal ske for dig. Du skal derfor være opmærksom på de forskellige momsfrister i løbet af året.