Table of Contents:

 1. Hvem har lavet Istedløven?
 2. Hvor stod Istedløven i København?
 3. Hvorfor blev Istedløven flyttet?
 4. Hvor mange steder har Istedløven stået?
 5. Hvor kom grænsen til at gå efter Slaget ved Isted Hede?
 6. Hvor står Bissens løve?
 7. Hvilke politiske og geografiske konsekvenser fik nederlaget i 1864?
 8. Hvordan vandt Danmark slaget ved Isted?
 9. Hvilke konsekvenser fik krigen i 1864?
 10. Hvad handlede krigen i 1864 om?
 11. Hvem vandt slaget ved Isted Hede?
 12. Hvilke årsager var der til Treårskrigens udbrud?
 13. Hvordan påvirkede nederlaget i krigen i 1864 den danske identitet?
 14. Hvad udløste krigen 1864?
 15. Hvilke konsekvenser fik nederlaget i 1864 for Danmark?

Hvem har lavet Istedløven?

Istedløven er et dansk nationalt monument, der blev skabt i perioden af H.W. Bissen () til minde om Slaget på Isted Hede i 1850.

Hvor stod Istedløven i København?

I 1878, da tøjhuset blev omdannet til museum, blev Istedløven flyttet til en nyopført kaserne i Lichterfelde, hvor den skulle minde de unge kadetter om den preussiske hærs bedrifter. Her stod Istedløven helt frem til 1945, hvor Politikens korrespondent i Berlin, Henrik V.

Hvorfor blev Istedløven flyttet?

Løvens fald Løven blev stærkt beskadiget, og hovedet faldt helt af. Preussiske tropper forhindrede yderligere skader og transporterede i 1867 løven til Berlin, hvor den 9. februar 1868 blev opstillet i Zeughaus og april 1878 flyttet til kadetakademiet i Berlin-Lichterfelde.

Hvor mange steder har Istedløven stået?

Den har siden 10. september 2011 stået på dens oprindelige placering på kirkegården i Flensborg efter at have tilbragt det meste af sin tid i såvel København som forskellige steder i Berlin.

Hvor kom grænsen til at gå efter Slaget ved Isted Hede?

Mange af de faldne danske soldater blev ført til Flensborg, hvor der tre dage senere foretoges begravelse af 495 danskere i en stor massegrav på Sankt Marie Kirkegård, som blev indviet i 1810 og ligger øverst på skrænten lige vest for centrum.

Hvor står Bissens løve?

Til minde om de danske faldne i Treårskrigen 1848-50 udførte Herman Wilhelm Bissen Istedløven, der nu står opstillet i København ved Tøjhusmuseet. Istedløven skulle oprindelig være et nationalt mindesmærke "om de sejrrige bedrifter, ved hvilke Slesvig blev genvundet". Her tænkes på slaget ved Isted, den 25. juli 1850.

Hvilke politiske og geografiske konsekvenser fik nederlaget i 1864?

De politiske magthavere i Danmark overvurderede deres manøvrerum og fejllæste den internationale situation, så da konflikten omkring hertugdømmerne udviklede sig til regulær krig, endte det med at koste den danske stat en tredjedel af territoriet.

Hvordan vandt Danmark slaget ved Isted?

Resultat og efterspil Ved Isted vandt den danske hær en smal sejr, men danskerne havde også de største tab: 845 faldne og yderligere 2.770 sårede eller tilfangetagne. Slesvig-holstenernes tab forløb sig til 534 faldne og 2.274 sårede eller tilfangetagne.

Hvilke konsekvenser fik krigen i 1864?

De politiske magthavere i Danmark havde inden krigen forsøgt at komme af med Holsten, men mistede nu også Slesvig og Lauenborg, hvilket betød, at den nye grænse i 1864 blev draget ved Kongeåen ved Kolding. Det svarede til, at Danmark mistede næsten halvdelen af befolkningen og en tredjedel af landarealet.

Hvad handlede krigen i 1864 om?

Krigen i 1864 (2. Slesvigske Krig) var en krig mellem Danmark på den ene side og Østrig og Preussen på den anden. Baggrunden for krigen var de nationale bevægelser i hhv. Danmark og de tyske stater, som tørnede sammen i spørgsmålet om det nationalt blandede hertugdømme Slesvigs skæbne.

Hvem vandt slaget ved Isted Hede?

Ved Isted vandt den danske hær en smal sejr, men danskerne havde også de største tab: 845 faldne og yderligere 2.770 sårede eller tilfangetagne. Slesvig-holstenernes tab forløb sig til 534 faldne og 2.274 sårede eller tilfangetagne.

Hvilke årsager var der til Treårskrigens udbrud?

Baggrunden for krigen var de nationale bevægelser i hhv. Danmark og de tyske stater, som tørnede sammen i spørgsmålet om det nationalt blandede hertugdømme Slesvigs skæbne.

Hvordan påvirkede nederlaget i krigen i 1864 den danske identitet?

Nederlaget i 1864 blev helt afgørende for den nationale selvforståelse i Danmark. Truslen fra naboen mod syd resulterede i en stærk nationalfølelse, som bredte sig til hele befolkningen via foreningslivet og højskolebevægelsen.

Hvad udløste krigen 1864?

Krigen i 1864 (2. Slesvigske Krig) var en krig mellem Danmark på den ene side og Østrig og Preussen på den anden. Baggrunden for krigen var de nationale bevægelser i hhv. Danmark og de tyske stater, som tørnede sammen i spørgsmålet om det nationalt blandede hertugdømme Slesvigs skæbne.

Hvilke konsekvenser fik nederlaget i 1864 for Danmark?

De politiske magthavere i Danmark havde inden krigen forsøgt at komme af med Holsten, men mistede nu også Slesvig og Lauenborg, hvilket betød, at den nye grænse i 1864 blev draget ved Kongeåen ved Kolding. Det svarede til, at Danmark mistede næsten halvdelen af befolkningen og en tredjedel af landarealet.