Table of Contents:

  1. Hvad består indkomst af?
  2. Hvad er personlig skat?
  3. Er SU en indkomst?
  4. Hvordan beregnes indkomst?
  5. Hvad tæller med som indkomst?
  6. Hvad tæller med i indkomst ved siden af SU?
  7. Er SU personlig indkomst boligstøtte?

Hvad består indkomst af?

Personlig indkomst er indkomster (med fradrag af evt. AM-bidrag), f. eks. løn, honorarer, indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, folkepension og anden social pension, ældrecheck, dagpenge, ATP, ratepension, livrente, arbejdsmarkedspension og fratrædelsesgodtgørelse.

Hvad er personlig skat?

Regel. Personlig indkomst og kapitalindkomst udgør tilsammen den skattepligtige indkomst. PSL § 3 handler om opgørelsen af den personlige indkomst. Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.

Er SU en indkomst?

Din SU er skattepligtig indkomst, og vi trækker skat af den, inden du får den udbetalt. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din SU. Oplysningerne om din skat får vi direkte fra Skattestyrelsen.

Hvordan beregnes indkomst?

- Personlig indkomst Med personlig indkomst forstås indkomst minus arbejdsmarkedsbidrag minus personfradrag (se nedenfor) plus kapitalindkomsten hvis den er positiv (hvis kapitalindkomsten er negativ indgår den ikke i beregningen af den personlige indkomst). Bemærk at de ligningsmæssige fradrag ikke indgår her.

Hvad tæller med som indkomst?

Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, som du betaler skat af. Det kan fx være din lønindkomst, dagpenge, feriepenge, kontanthjælp eller folke-, førtids- og seniorpension. Du skal opgive beløbene før skat, men efter der er trukket AM og ATP-bidrag. Vær opmærksom på, at ældrecheck ikke tæller med som indkomst.

Hvad tæller med i indkomst ved siden af SU?

Det tæller med De indkomster (din egenindkomst), der ud over din SU optræder på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, tæller med, når du skal regne ud, hvor meget du har tjent ved siden af din SU. I din skattemappe på Skattestyrelsen's TastSelv Borger kan du se, hvor meget du har tjent.

Er SU personlig indkomst boligstøtte?

En af de faktor der spiller ind er, hvor meget alle i husstanden får i indkomst, men er du på SU, er din indkomst så lav, at du er berettiget til boligstøtte.