Table of Contents:

  1. Hvordan var det at gå i skole i 50 erne?
  2. Hvordan var det at gå i skole i 1960?
  3. Hvorfor er det vigtigt at gå i skole?
  4. Hvordan er det at gå i skole?
  5. Er skole godt?
  6. Hvordan skrev man i gamle dage?
  7. Hvorfor har vi ikke skoleuniformer i Danmark?

Hvordan var det at gå i skole i 50 erne?

Nye skoler, nye udfordringer Centralskolerne var meget bedre end landsbyskolerne. Der var bedre plads, og der blev indrettet faglokaler til fysik, sløjd, husgerning osv. Der var gymnastiksale med bad og omklædningsrum. Der var dygtige lærere på skolerne og en inspektør, der førte tilsyn med lærerne.

Hvordan var det at gå i skole i 1960?

Frem til 1972 var der 7 års undervisningspligt, men i løbet af 1960'erne tog langt størstedelen af eleverne frivilligt klassetrin udover 7. klasse, med henblik på videre uddannelse. Samtidig tilbød flere og flere skoler en såkaldt børnehaveklasse, der skulle forberede de mindste elever på skolegangen.

Hvorfor er det vigtigt at gå i skole?

I dag skal alle danske børn lære at læse, skrive og regne, men de skal også bruge deres fantasi, lege og undervises i rettigheder og pligter. Skolen skal nemlig hjælpe eleverne med at udvikle sig til voksne, der kan en masse ting selv, uddanne sig og få et arbejde.

Hvordan er det at gå i skole?

God undervisning giver eleverne en aktiv rolle Ikke kun oplever eleverne, at stoffet bliver mere spændende, når de selv får lov; det bliver også nemmere at forstå. Eleverne oplever dog ofte, at deres rolle i undervisning er meget passiv; de skal sidde stille i lang tid og lytte til læreren.

Er skole godt?

Skolen fungerer som en træningsplads til livet – hvis du kan gøre en daglig indsats i skolen, kan du også fungerer på dit drømmestudie og få dit drømmearbejde. Uanset, om din drøm er at køre en traktor eller stå på de store scenere, kræver det arbejde, disciplin og lyst til at lære.

Hvordan skrev man i gamle dage?

»Typisk sendte man en pakke med et eller flere eksemplarer af sin egen bog til en bestemt person i et andet land. Sammen med bogen sendte man et brev, hvor man fortalte, hvad det var for en bog, og hvem den måtte blive sendt videre til.

Hvorfor har vi ikke skoleuniformer i Danmark?

Folkeskoler kan ikke uden videre indføre skoleuniformer. Ifølge Folkeskoleloven og Undervisningsministeriets jurister må man nemlig ikke kræve, at forældrene skal betale for en skoleuniform til deres børn.