Table of Contents:

 1. Hvad er dårligt integreret personlighedsstruktur?
 2. Hvem kan diagnosticere borderline?
 3. Hvilke former for personlighedsforstyrrelser findes der?
 4. Hvad er ængstelig personlighedsforstyrrelse?
 5. Hvad er mental ustabil?
 6. Hvor mange personlighedsforstyrrelser er der?
 7. Hvordan føles det at være ængstelig?

Hvad er dårligt integreret personlighedsstruktur?

Hvad er dyssocial personlighedsstruktur? En personlighedsforstyrrelse betyder, at personens adfærd afviger fra det, man i en given kultur forventer og accepterer inden for en række områder. Det drejer sig om den måde, vi forholder os til os selv og andre, vores følelsesliv, impulskontrol og behovstilfredsstillelse.

Hvem kan diagnosticere borderline?

Flere kvinder end mænd får diagnosen borderline. Det kan skyldes, at mænd snarere diagnosticeres med antisociale personlighedsforstyrrelser, fordi deres symptomer kommer til udtryk på en anden måde. For eksempel ved misbrug og aggressivitet.

Hvilke former for personlighedsforstyrrelser findes der?

Fx om man kan tage en uddannelse eller passe et job, og om man kan have nære forhold til andre.
 • Paranoid personlighedsstruktur. ...
 • Skizoid personlighedsstruktur. ...
 • Dyssocial personlighedsstuktur (psykopati) ...
 • Emotionelt ustabil personlighedsstruktur (impulsiv type) ...
 • Emotionelt ustabil personlighedsstruktur (borderline type)

Hvad er ængstelig personlighedsforstyrrelse?

Denne type personlighedsforstyrrelse karakteriseres af følelser som ængstelse, anspændthed, usikkerhed og en oplevelse af mindreværd. Når man har denne personlighedsstruktur, vil man have tendens til at være følsom overfor afvisning og kritik, som skaber en frygt for at knytte sig til andre.

Hvad er mental ustabil?

Vedvarende, utilpassede, gennemgribende og unuancerede måder at føle, tænke og forholde sig til andre på Markant afvigende fra hvad man forventer i en given kultur. Stabile over tid. Udviklet fra barndom eller tidlig voksenalder.

Hvor mange personlighedsforstyrrelser er der?

På WHO's ICD 10-diagnoseliste finder man 10 forskellige personlighedsforstyrrelser. Ofte vil man have træk fra flere af disse personlighedsforstyrrelser, og der vil være variationer inden for den enkelte forstyrrelse. Det er for eksempel ikke alle med borderline, der har svært ved at styre sine følelser udadtil.

Hvordan føles det at være ængstelig?

Psykiske symptomer Svimmelhed eller ørhed. Uvirkelighedsfølelse. Frygt for at blive sindssyg. Vedvarende frygt for sygdom eller ulykke blandt ens nærmeste.