Table of Contents:

 1. Hvem har vigepligt på motorvej?
 2. Er der sammenfletning på motorvej?
 3. Er det lovpligtigt at blinke ved vognbaneskift?
 4. Er det vognbaneskift eller sammenfletning på motorvej?
 5. Hvem skal holde tilbage for hvem?
 6. Hvad er reglerne for sammenfletning?
 7. Hvornår er det sammenfletning?
 8. Hvad betyder de forskellige vejstriber?
 9. Hvornår er det sammenfletning og vognbaneskift?
 10. Hvordan ser en sammenfletning ud?
 11. Hvad er forskellen på betinget og ubetinget vigepligt?
 12. Hvornår holder man tilbage for modkørende?

Hvem har vigepligt på motorvej?

I Danmark er der ingen vigepligt, når du kører ind på en motorvej. Det samme gælder for den, som allerede befinder sig på motorvejen.

Er der sammenfletning på motorvej?

Reglerne for indfletning foreskriver, at en bilist som kører ind på motorvejen, skal kunne flette ind i trafikken uden fare eller unødig ulempe for bilister på motorvejen. Sammenfletning er dog en gensidig handling, da bilister på motorvejen skal give dig plads og måske nedsætte deres hastighed for at lette indkørslen.

Er det lovpligtigt at blinke ved vognbaneskift?

Det er god skik at blinke, når du skifter vognbane, hvis det hjælper andre trafikanter med at finde ud af, hvad du vil foretage dig. På motorvejen er det lovpligtigt at blinke, når du skifter vognbane.

Er det vognbaneskift eller sammenfletning på motorvej?

Når du skal ind på motorvejen er der som oftes sammenfletning. Her skal du accelerere kraftigt og afpasse hastigheden til tilkørselsbanens længde, og til de kørendes hastighed i den nærmeste vognbane på motorvejen. Ved indkørslen kan det i stedet for fletteregel være reglen for vognbaneskift der gælder.

Hvem skal holde tilbage for hvem?

Alle steder hvor ingen af trafikanterne har ubetinget vigepligt gælder højrevigepligten. Ved højrevigepligt skal du holde tilbage for alle kørende fra højre og sikre dig at kørende der kommer fra venstre side kan og vil holde tilbage for dig. I disse kryds er der også højre vigepligt.

Hvad er reglerne for sammenfletning?

Ved sammenfletning ophører vejstriberne – de slettes, så der flettes. Prøv også at forestille dig sammenfletning som en lynlås, der lukkes. Den bil, der er forrest, kører først, når vejen fletter sammen, og den bageste bil sænker eventuelt hastigheden og holder sig bagved.

Hvornår er det sammenfletning?

“Vognbanelinier” ført helt igennem det sted hvor vognbanerne reduceres, skal du foretage et vognbaneskift. “Vognbanelinier” afbrudt et stykke før stedet, hvor antallet af vognbaner reduceres, skal du foretage en sammenfletning.

Hvad betyder de forskellige vejstriber?

De hvide striber midt på vejen har blandt andet betydning for, om du må overhale langsomtkørende køretøjer, eller om du skal være særligt opmærksom på vejens forløb længere fremme. Her får du en gennemgang af de mest almindelige hvide striber, du møder på din vej.

Hvornår er det sammenfletning og vognbaneskift?

“Vognbanelinier” ført helt igennem det sted hvor vognbanerne reduceres, skal du foretage et vognbaneskift. “Vognbanelinier” afbrudt et stykke før stedet, hvor antallet af vognbaner reduceres, skal du foretage en sammenfletning.

Hvordan ser en sammenfletning ud?

Hvor stregerne slettes, der flettes Ved sammenfletning ophører vejstriberne – de slettes, så der flettes. Prøv også at forestille dig sammenfletning som en lynlås, der lukkes. Den bil, der er forrest, kører først, når vejen fletter sammen, og den bageste bil sænker eventuelt hastigheden og holder sig bagved.

Hvad er forskellen på betinget og ubetinget vigepligt?

Der er ikke noget i den danske færdselslov, der hedder betinget vigepligt, venstrevigepligt eller ubetinget højrevigepligt. Ved ubetinget vigepligt skal man holde (vige) for trafik fra begge sider (uden betingelse af siden), modsat højre vigepligt, hvor man skal holde (vige) tilbage for al trafik fra højre side.

Hvornår holder man tilbage for modkørende?

Kørslen må kun fortsættes, når det under hensyn til andre køretøjers placering på vejen, afstanden til dem og deres hastighed kan ske uden fare eller ulempe. Kørende må ikke svinge til venstre, før det kan ske uden ulempe for modkørende færdsel.