Table of Contents:

  1. Hvordan bruger man sinusrelationerne?
  2. Hvad er en skalafaktor?
  3. Hvornår bruger man cosinusrelationerne?
  4. Hvordan finder man forholdet mellem to ting?
  5. Hvordan regner man hypotenusen ud?

Hvordan bruger man sinusrelationerne?

Sinusrelationen er en matematisk formel inden for trigonometrien, der sammenfatter længden af en trekants sider og størrelsen af dens vinkler i et regneudtryk: Dividerer man længden af en side med sinus til den modstående vinkel, får man samme forholdstal for alle tre "par" af sider og modstående vinkler.

Hvad er en skalafaktor?

Skalafaktoren er det samme som forstørrelsesfaktoren, da den beskriver hvor mange gange større siderne i den store trekant er større end siderne i den lille.

Hvornår bruger man cosinusrelationerne?

Ofte kommer man ud for opgaver, hvor man i en trekant kender nogle sider og vinkler og bliver bedt om at finde nogle andre sider eller vinkler. Til at løse den slags opgaver er cosinusrelationerne et stærkt værktøj. Det, der gør cosinusrelationerne til et stærkt redskab, er, at de gælder i vilkårlige trekanter.

Hvordan finder man forholdet mellem to ting?

En procentsats er et forhold mellem tal og når man skal finde en procentsats mellem to tal, gøres dette ved brug af brøker, dvs. med tæller og nævner. Tal1 er det tal der er udgangspunktet for forholdet mellem tallene.

Hvordan regner man hypotenusen ud?

Altså hypotenusens længde er lig kvadratroden af den ene katete (a) i anden potens plus den anden katete (b) i anden potens. Når man vil finde længden af hypotenusen, men ikke har længden af begge kateter, kan man finde den, hvis man kender enten en af kateternes længde og den hosliggende vinkel.