Table of Contents:

  1. Hvad var borgerskabet?
  2. Hvem bestod borgerskabet af?
  3. Hvad er det bedre borgerskab?
  4. Hvordan var samfundet i 1800-tallet?
  5. Hvad kendetegnede borgerskabet i perioden?
  6. Hvordan opstod borgerskabet?
  7. Hvilke ændringer skete der i det moderne gennembrud?
  8. Hvordan var samfundet under det moderne gennembrud?

Hvad var borgerskabet?

Borgerskabet var byens overklasse i 1800-tallet, og til borgerskabet hørte akademikere og velhavende forretningsfolk. I løbet af 1800-tallet fik borgerskabet del i den politiske magt, i modsætning til tidligere, hvor adelen og kirkens folk havde magten.

Hvem bestod borgerskabet af?

Borgerskab refererer dels til at være borger i en by og om de rettigheder om blandt andet at drive erhverv, dels om statsborgerskab; kan bl. a. betyde tilhørende den velstillede del af befolkningen. I historisk tid var borgerskabet en særkilt gruppe, der adskilte sig fra arbejdere, bønder, adelen og gejstlige.

Hvad er det bedre borgerskab?

Borgerskabet. Det bedre borgerskab udgjorde i begyndelsen af 1900-tallet en mindre del af befolkningen og omfattede erhvervsfolk, embedsmænd, officerer samt folk inden for liberale erhverv som sagførere og læger. Husherren var familiens overhoved og eneforsørger.

Hvordan var samfundet i 1800-tallet?

I 1800-tallet er borgerskabets kultur præget af national-romantiske strømninger. På landet opstår andelsbevægelsen og der bliver bygget højskoler, forsamlingshuse og landbrugsskoler. En arbejderkultur baseret på solidaritet og en kollektiv livsopfattelse vokser langsomt frem i byerne.

Hvad kendetegnede borgerskabet i perioden?

Det var karakteristisk for borgerskabet i 1800-tallet, at familie og arbejdsliv blev holdt adskilt. Det stod i modsætning til bondebefolkningens levevis, hvor familieliv og arbejdsliv var integreret i hinanden. Den borgerlige kvinde arbejdede ikke, for husførelsen blev klaret af tjenestefolk.

Hvordan opstod borgerskabet?

Borgerskabet var byens overklasse i 1800-tallet, og til borgerskabet hørte akademikere og velhavende forretningsfolk. I løbet af 1800-tallet fik borgerskabet del i den politiske magt, i modsætning til tidligere, hvor adelen og kirkens folk havde magten.

Hvilke ændringer skete der i det moderne gennembrud?

Det Moderne Gennembrud hørte tæt sammen med industrialiseringen, de nye naturvidenskaber og de politiske brydninger omkring afviklingen af de sidste rester af Enevælden. Gennembrudstankerne blev formuleret af den danske litteraturkritiker Georg Brandes.

Hvordan var samfundet under det moderne gennembrud?

Under det moderne gennembrud udspandt sig en debat, hvor alle autoriteter var til diskussion og perioden var i det hele taget præget af et generelt opbrud fra den dominerende kristelige og idealistiske enhedskultur. Omkring 1850 stod alt i gennembruddets tegn. Økonomisk og politisk liberalisme stod på dagsordenen.