Table of Contents:

  1. Hvad ved Rigsarkivet om mig?
  2. Hvordan finder man sin familie?
  3. Hvem er min oldefar?
  4. Hvordan laver man et familietræ?
  5. Hvor finder jeg en oversigt over mine tidligere arbejdsgiver?
  6. Hvad er offentlige registre?

Hvad ved Rigsarkivet om mig?

Hvilken ret har jeg til at se personoplysninger, der findes i Rigsarkivet? Arkivloven giver dig ret til at få udleveret oplysninger om dig selv i offentlige arkiver gratis. Det betyder groft sagt, at du kan bede om oplysninger og kopier af dokumenter, som indeholder dit navn.

Hvordan finder man sin familie?

Alle kan komme på Rigsarkivets læsesale og søge i arkivalierne. Rigsarkivet har læsesale i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Mange leder efter deres forfædre, nogle interesserer sig for deres egns historie og andre igen arbejder på et historisk forskningsprojekt eller er ved at skrive en eksamensopgave.

Hvem er min oldefar?

Oldeforældre er en persons bedsteforældres far og mor, der er vedkommendes oldefar (tidl. også oldefader) og oldemor (tidl. også oldemoder).

Hvordan laver man et familietræ?

Lav dit eget stamtræ Man starter med at udfylde oplysninger om sig selv, indsætte fotos og skrive biografiske oplysninger. Herefter bygger man videre på sit stamtræ med de relationer, der er vigtige i lige præcis den enkeltes familie. Til sidst kan man udskrive sin egen slægtsbog.

Hvor finder jeg en oversigt over mine tidligere arbejdsgiver?

Alle dine ansættelser, hvor du har arbejdet mere end ni timer ugentlig, fremgår af oversigten. Dette link går til borger.dk/atp – Klik dig videre på 'Selvbetjening'. Bemærk, at du skal benytte NemID/MitID for at se dine egne oplysninger.

Hvad er offentlige registre?

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR Der er en lang række oplysninger om hver enkelt borger i CPR, som kommer fra forskellige myndigheder. Oplysningerne er knyttet til personnummeret. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger der er registreret i CPR om dig (registerindsigt).