Table of Contents:

  1. Hvor langt er Danmark med Verdensmålene?
  2. Hvad er FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling?
  3. Hvad gør Danmark for FNS Verdensmål?
  4. Hvad er FN's klimamål?
  5. Hvad er baggrunden for oprettelsen af FN?
  6. Hvilke Verdensmål arbejder konkrete handelsvirksomheder med og hvordan?
  7. Hvem arbejder med Verdensmål?

Hvor langt er Danmark med Verdensmålene?

Og i FN's nyeste Verdensmålsundersøgelse ligger Danmark lunt i svinget i forhold til resten af verden. Ifølge FN ligger Danmark nemlig på andenpladsen over de lande, som er nået mest i mål med de 17 Verdensmål - kun overhalet af Sverige.

Hvad er FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hvad gør Danmark for FNS Verdensmål?

BOKS 1 - DE 17 VERDENSMÅL Afskaffe alle former for fattigdom i verden. Reducere ulighed i og mellem lande. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bære dygtige.

Hvad er FN's klimamål?

Derfor er FN's klimamål lig med verdens klimamål, og derfor er der stort fokus på, hvor ambitiøse og juridisk bindende målene er. Formålet med klimamålene er at begrænse udledningen af drivhusgasser, sådan at den globale opvarmning kan bremses, og de menneskeskabte klimaændringer kan forhindres.

Hvad er baggrunden for oprettelsen af FN?

FN blev grundlagt kort efter 2. Verdenskrigs afslutning, den 24. oktober 1945, af 51 medlemslande – blandt andre Danmark – med det formål at sikre verden mod endnu en verdenskrig og skabe et forum for dialog mellem verdens lande.

Hvilke Verdensmål arbejder konkrete handelsvirksomheder med og hvordan?

Samtidig repræsenterer Verdensmålene et globalt fokus på industrier og områder, hvor danske virksomheder allerede er i front og har meget at byde ind med: Bæredygtig energi, fødevareproduktion, genanvendelse og ressourceforbrug, sundhedsløsninger og rent vand, og listen fortsætter.

Hvem arbejder med Verdensmål?

Sociale mål og klimamål Blå Kors Danmark arbejder særligt med de verdensmål, der har fokus på fattigdom, sult, ulighed og forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. "I meget af vores arbejde hjælper og rådgiver vi nogle af de fattigste og mest udsatte mennesker i Danmark.