Table of Contents:

  1. Hvad siger islam om dommedag?
  2. Hvad er de vigtigste ting i islam muslimernes religion?
  3. Hvorfor skal man vaske sig inden bønnen?
  4. Hvem er messias islam?
  5. Hvordan opnår man frelse i islam?
  6. Kan man hedde Messias?
  7. Hvornår kommer dajjal?
  8. Hvordan ser dajjal ud?
  9. Hvad vil der ske på dommedag?

Hvad siger islam om dommedag?

Muslimer tror på, at sjælen forlader kroppen, når man dør. På dommedag vil de døde genopstå, og alle dømmes i forhold til deres gerninger – og herved bliver det afgjort, om man kommer i paradis eller helvede. Den døde får en forsmag på sin dom i graven af to engle, som udspørger den afdøde om livsførelsen.

Hvad er de vigtigste ting i islam muslimernes religion?

Muslimernes daglige religionsudøvelse er knyttet til islams fem søjler: trosbekendelsen (shahada) de fem daglige tidebønner (salat), en religiøs afgift (zakat), faste i ramadanen og endelig pilgrimsfærden til Mekka, hajj.

Hvorfor skal man vaske sig inden bønnen?

Abdest (arabisk: wudu) er den muslimske rituelle afvaskning i rent vand før tidebønnerne (salah). Abdesten er pligtig for alle modne muslimer forinden en række religiøse praksis, generelt forbundet med bøn, andægtighed og saglighed.

Hvem er messias islam?

I islam bruges messias-begrebet også, idet Jesus, der i islamisk tradition omtales som Isa, bærer titelen Al-Masih.

Hvordan opnår man frelse i islam?

Frelseren vil blive født engang i fremtiden forinden dommedag (en opfattelse blandt majoriteten af sunnisme til dato)

Kan man hedde Messias?

Det amerikansk-klingende navn Messiah er ikke på listen over godkendte fornavne, men det er til gengæld den danske pendant Messias, ligesom Jesus, Allah og Krishna også er at finde på listen. Derimod er Gud, Jehova, Kristus og Jahve ikke på listen over godkendte navne.

Hvornår kommer dajjal?

Dajjal er i islamisk tradition den person, der forud for dommedag i en periode på 40 dage eller 40 år vil lokke folk på afveje og selv lede folket som tyran. Dajjal nævnes ikke i Koranen, men i flere af traditionerne i de sunnitiske kanoniske samlinger.

Hvordan ser dajjal ud?

Dajjal er ond, og han vil vildlede mennesker og gøre dem ondt. Ifølge Hadith kan Dajjal kun se ud af det ene øje. Mellem hans øjne vil bogstaverne "Kaaf", "Fa" og "Raa" stå. Det betyder kafir, som betyder ikke-muslim.

Hvad vil der ske på dommedag?

Dommedag betegner i flere religioner og livsanskuelser den dag, hvor menneskene stedes for en himmelsk domstol og dømmes ved verdens undergang. Ifølge frelsesreligionerne som islam og kristendom vil de troende på dommedag frikendes og komme i Himmelen, medens de andre fortabes og ender i Helvede.