Table of Contents:

 1. Hvad er statsrefusion?
 2. Hvornår kan virksomheden få refusion?
 3. Hvad er arbejdsgiverperioden?
 4. Hvornår kan man få refusion for syg medarbejder?
 5. Hvad er et bloktilskud?
 6. Hvor meget får man i refusion?
 7. Hvem kan søge sygedagpenge?
 8. Hvordan søger man lønrefusion?
 9. Hvornår har man ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver?
 10. Hvordan fordeles bloktilskud?
 11. Hvad er bloktilskud til kommuner?

Hvad er statsrefusion?

Refusion handler primært om statens godtgørelse af kommunale udgifter inden for bestemte områder. Men refusion har også at gøre med de muligheder, som eksempelvis arbejdsgivere har for at få dækket sygefravær og udbetaling af løn under barsel.

Hvornår kan virksomheden få refusion?

Arbejdsgiverperiode. Såfremt en medarbejder har ret til betaling under sygdom, har I mulighed for at få refusion, hvis medarbejderen er syg i mere end 30 dage. De første 30 dage skal I selv betale uden mulighed for at sygedagpengerefusion. Det kaldes arbejdsgiverperioden. .

Hvad er arbejdsgiverperioden?

De første 30 sygedage skal arbejdsgiveren som hovedregel selv dække alle udgifter til sygedagpenge/ løn under sygdom. Det kaldes arbejdsgiverperioden. Efter 30 dage kan arbejdsgiveren få refusion fra medarbejderens kommune for den løn, der er udbetalt under medarbejderens sygdom.

Hvornår kan man få refusion for syg medarbejder?

Sygedagpengerefusion. Hvis din medarbejder har været syg i over 30 dage, og du fortsat udbetaler løn under sygefraværet, kan du sygedagpengerefusion fra din medarbejders bopælskommune. Refusionen svarer til de sygedagpenge, som din medarbejder ville have haft ret til, hvis ikke du udbetalte løn.

Hvad er et bloktilskud?

Bloktilskud er et statsligt, økonomisk tilskud den danske stat yder til regionerne, kommunerne, samt Færøerne og Grønland.

Hvor meget får man i refusion?

I 2022 kan refusionen maksimalt udgøre 120,68 kr. pr. time eller 4.465 kr. pr.

Hvem kan søge sygedagpenge?

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du opfylder et af følgende beskæftigelseskrav: Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været i beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Hvordan søger man lønrefusion?

Du kan læse mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Anmod om løntilskudsrefusion via NemRefusion....Dette skal du bruge:
 1. NemID og retttigheder.
 2. Personoplysninger om medarbejderen og datoer for den periode, du anmoder om refusion for.
 3. Navn og adresse på kontaktpersonen i din virksomhed.

Hvornår har man ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver?

Får du ikke udbetalt fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i de første 30 kalenderdage. Det kræver dog, at du har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet. I denne periode skal du have været beskæftiget i mindst 74 timer.

Hvordan fordeles bloktilskud?

Statens bloktilskud til det regionale sundhedsvæsen finansierer ca. 80 procent af regionernes samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Den resterende finansiering udgøres af et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud samt et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne.

Hvad er bloktilskud til kommuner?

Social- og Indenrigsministeriet udsender den 25. september meddelelse til alle kommuner om deres tilskuds- og udligningsbeløb for 2020. Statens bloktilskud til kommunerne for 2020 udgør 63.967,8 mio. kr.