Table of Contents:

  1. Hvad ville RAF opnå?
  2. Hvad var RAF imod?
  3. Hvad betyder RAF?
  4. Hvordan opstod Rote Armee Fraktion?
  5. Hvad er venstreorienteret terror?
  6. Hvad er højreorienteret terrorisme?
  7. Hvad er en terrorhandling?
  8. Hvad er den nationalistiske terrorisme?
  9. Hvad er ideologisk og politik terror?
  10. Hvad er definitionen på terror?

Hvad ville RAF opnå?

RAF ville efter forbillede fra sydamerikanske venstreekstremistiske grupper, som f. eks. Tupamaros i Uruguay, føre væbnet kamp som ”byguerilla” mod ”systemet”, den herskende kapitalistiske stat og den ”amerikanske imperialisme”. De hævdede også at NATO-landene, særligt (Vest-)Tyskland, var styret af fascister.

Hvad var RAF imod?

Rote Armee Fraktion var en tysk venstreekstremistisk terrororganisation. RAF, hvis oprindelige kerne var kendt som Baader-Meinhof-gruppen, førte fra ca. 1970 som byguerilla en væbnet kamp mod det "kapitalistiske og imperialistiske system".

Hvad betyder RAF?

Rote Armee Fraktion (RAF)

Hvordan opstod Rote Armee Fraktion?

Fraktionen blev dannet i 1970 af blandt andre kvinderne Gudrun Ensslin og Ulrike Meinhof, og målet var at føre væbnet kamp mod ”systemet”, den herskende kapitalistiske stat og den ”amerikanske imperialisme”.

Hvad er venstreorienteret terror?

Venstreorienterede terrorgrupper har som mål at underminere kapitalismen og erstatte den med et kommunistisk eller socialistisk styre. Den venstreorienterede terrorisme havde sin storhedstid fra slutningen af 1960'erne til begyndelsen af 1980'erne og har i dag meget ringere udbredelse og opbakning end dengang.

Hvad er højreorienteret terrorisme?

De højreorienterede terrorgrupper er generelt meget løst organiseret og er mest kendt for deres angreb på indvandrere og flygtninge, jøder, personer der lever i blandede ægteskaber samt abortklinikker.

Hvad er en terrorhandling?

Terrorisme er anvendelsen af terror til at fremme bestemte mål. Terror defineres almindeligvis som voldshandlinger, som iværksættes for at sprede frygt i en befolkning eller for at få bestemte (f. eks. politiske eller religiøse) mål opfyldt.

Hvad er den nationalistiske terrorisme?

Nationalistisk terrorisme har til formål at skabe mulighed for at danne en selvstændig stat for en bestemt national eller etnisk gruppe. Terrorgrupperne forsøger ofte at lave spektakulære aktioner, der afspejler den undertrykkelse, som de mener, at det internationale samfund har overset eller ignorerer.

Hvad er ideologisk og politik terror?

Politisk terror ses oftest ved mindre aktioner, hvor enten bestemte individer er målet, eller hvor målet er at skabe stor og bred skade med henblik på at skabe frygt i en bestemt befolkningsgruppe.

Hvad er definitionen på terror?

Terrorisme er anvendelsen af terror til at fremme bestemte mål. Terror defineres almindeligvis som voldshandlinger, som iværksættes for at sprede frygt i en befolkning eller for at få bestemte (f. eks. politiske eller religiøse) mål opfyldt.