Table of Contents:

 1. Hvad er positivt ved globalisering?
 2. Hvad er årsagen til den øgede handel med varer og værdipapirer?
 3. Hvad er globalisering og hvilke positive og negative følger har globalisering for Danmark?
 4. Hvad er globaliseringens konsekvenser?
 5. Hvilke argumenter er der for at fremme globaliseringen?
 6. Hvem er imod globalisering?
 7. Hvad dækker globalisering over?
 8. Hvornår begyndte man at tale om globalisering?
 9. Hvordan har globalisering påvirket Danmark?
 10. Er globalisering godt for Danmark?
 11. Hvad betyder miljømæssig globalisering?
 12. Hvad er Afglobalisering?
 13. Hvad er globalisme?

Hvad er positivt ved globalisering?

Økonomisk har globaliseringen betydet, at verdensøkonomien på mange områder fungerer mere effektivt. At man flytter vareproduktionen ud til lavtlønslande betyder jo, at varerne fremstilles billigere. Forbrugsvarer som sko, bærbare pc'er, mobiltelefoner, fladskærme m.v. er de senere år faldet i pris – bl.

Hvad er årsagen til den øgede handel med varer og værdipapirer?

Især følgende faktorer gør sig gældende: Fjernelse af hindringer for varehandel og valutahandel. Den teknologiske udvikling inden for kommunikation og IT. Lavere transportomkostninger.

Hvad er globalisering og hvilke positive og negative følger har globalisering for Danmark?

Globaliseringen øger den økonomiske afhængighed mellem landene og gør det vanskeligere for det enkelte land at styre sig egen samfundsøkonomi. Landets økonomi påvirkes altså af nogle faktorer, der kommer udefra. Globaliseringen får også nogle uheldige konsekvenser for de svageste i samfundet.

Hvad er globaliseringens konsekvenser?

Globaliseringen gør verden mindre og afstanden mellem mennesker kortere. Mennesker, penge, idéer, viden og varer bevæger sig lettere og hurtigere rundt om i verden, og vi får større gensidig afhængighed af hinanden. Det er ikke ligegyldigt, hvad der sker på den anden side af jordkloden.

Hvilke argumenter er der for at fremme globaliseringen?

Argumenterne for en fortsat kraftig globalisering kan for eksempel være, at det er positivt med de mange input fra hele verden i form af kultur og viden. Det kan også være ønsket om udbredelse af demokrati og menneskerettigheder til andre dele af verden samt behovet for fælles løsninger på blandt andet miljøproblemer.

Hvem er imod globalisering?

Man har i de senere år set en lang række politiske partier og politiske bevægelser opnå stor tilslutning på at være kritiske i forhold til globaliseringens konsekvenser. Disse benævnes ofte som antiglobalister. Kritikken er både kommet fra venstreorienterede og højreorienterede politikere.

Hvad dækker globalisering over?

Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer.

Hvornår begyndte man at tale om globalisering?

Globalisering karakteriserer den menneskelige civilisations historie, i nyere tid især koncentreret om tre perioder: først udbygningen af kontakten mellem verdensdelene fra 1500-tallet og frem til kolonialismens højdepunkt i 1800-tallet; dernæst telegrafens, telefonens og jernbanernes udbredelse i sidste halvdel af ...

Hvordan har globalisering påvirket Danmark?

Danmark deltager som en lille, åben økonomi i høj grad i den internationale ar- bejdsdeling. Betydning af globaliseringen har været stigende over tid. Det ses blandt andet ved, at importen og eksporten har været stødt stigende siden 1980'erne – også væsentligt mere end produktionen er steget, jf.

Er globalisering godt for Danmark?

Mens modstanden mod globaliseringen i de senere år har fået vind i sejlene i udlandet, bakker danskerne bredt op om Danmarks deltagelse i en global og åben verden, fremgår det af DI's globaliseringsundersøgelse 2017. Globaliseringen gør Danmark rigere og skaber adgang til billigere og bedre varer, lyder danskernes dom.

Hvad betyder miljømæssig globalisering?

Klimaforandringer er globalisering Del Eksempelvis betyder den øgede afsmeltning fra Indlandsisen stigende vandstand i verdenshavene, som kan have afgørende konsekvenser for lavtliggende landområder i fx Holland og Bangladesh.

Hvad er Afglobalisering?

Den kulturelle globalisering er nok den form for globalisering, som flest mennesker føler sig direkte påvirket af. Den betyder, at vi kommer i mere direkte kontakt med andre kulturer på et væld af måder. Det kan være gennem kultur og forbrug via tv og internet, sport, musik, mad, religion, sprog og mærkevarer.

Hvad er globalisme?

Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer.