Table of Contents:

  1. Hvornår er der flest myg i Sverige?
  2. Hvor mange slags myg findes der i verden?
  3. Hvornår starter Myggesæson?
  4. Hvor mange slags myg i Danmark?
  5. Kan Glansmyg stikke?
  6. Hvor findes mitter?

Hvornår er der flest myg i Sverige?

Der er flest voksne myg i sommermånederne, men allerede i sensommeren begynder deres bestand at aftage betydeligt. Skovmyggene har kun 1 generation pr. år og bevæger sig maksimalt 2 km fra deres udklækningssteder.

Hvor mange slags myg findes der i verden?

3500 arter og i Danmark omkring 30. De voksne har en stikkesnabel. Mange arter overfører sygdomme, fx malaria.

Hvornår starter Myggesæson?

Sæsonen for myggestik strækker sig fra maj til august, og specielt i de tidlige morgentimer og om aftenen, er der risiko for at få myggestik. Myg er insekter, der lever af blod. De har eksisteret på Jorden i over 170 mio.

Hvor mange slags myg i Danmark?

Fakta om myg Der findes cirka 30 forskellige arter af stikmyg i Danmark.

Kan Glansmyg stikke?

Den spiser henrådnende plantemateriale og den møver sig frem gennem mudderet med ormelignende bevægelser. Vorter og valke forhindrer den i at glide baglæns. Bagest har den et ånderør, som den kan stikke op til overfladen.

Hvor findes mitter?

Hvor findes der mitter? Der er mitter overalt i Danmark. De trives bedst i fugtige naturområder, hvor der er søer, vandløb eller moser med fed, sort mudder. Mitterne har nemlig 4 larvestadier, som alle udvikler sig i fugtig jord, tørvemos, gødning, rådnende plantemateriale eller mudderaflejringer.