Table of Contents:

  1. Hvordan arver man gener?
  2. Hvad er ufuldstændig dominans?
  3. Hvorfor har man to udgaver af et bestemt gen?
  4. Hvad er et Autosom?
  5. Hvordan arver man gener fra sine forældre?

Hvordan arver man gener?

Nogle gener skal man arve fra begge forældre (altså en kopi fra hver), for at de kommer til udtryk. Dette kalder man recessiv arv. Andre gener skal man blot arve fra én af sine forældre, for at de kommer til udtryk. Dette kalder man dominant arv, og ses hyppigst i forhold til OI.

Hvad er ufuldstændig dominans?

Ved ufuldstændig dominans forstås en nedarvning, hvor den ene allel delvist dominerer over den anden, således at noget af en karakter kommer til udtryk.

Hvorfor har man to udgaver af et bestemt gen?

Vi har to udgaver af alle vores gener. Én udgave vi har arvet fra vores mor, og én vi har arvet fra vores far. Ved en dominant arvelig sygdom er det tilstrækkeligt, at det ene af de to gener er muteret, for at sygdommen opstår.

Hvad er et Autosom?

Mennesket har 46 kromosomer i hver celle, hvoraf 23 er kommet fra vores mor og 23 fra vores far. Af disse optræder 22 kromosomer som par. Det største kromosom kalder man for kromosom 1, det næststørste kromosom 2 og så videre. Kromosomerne 1-22 kalder man for autosomer.

Hvordan arver man gener fra sine forældre?

Varianter i generne kan nedarves fra forældre til barn. Nogle gange skal man arve genvarianter fra begge forældre, før det giver anledning til sygdom (autosomalt recessiv arvegang). Andre gange vil en mutation fra kun den ene forælder give anledning til sygdom (autosomalt dominant sygdom).