Table of Contents:

  1. Hvornår overtog England Irland?
  2. Hvornår blev Irland besat?
  3. Hvad var Påskeoprøret?
  4. Hvad skete der i 1169?
  5. Hvilken religion er Irland?

Hvornår overtog England Irland?

Efter den irske opstand i 1798, vedtog de britiske og irske parlamenter unionsloven, der fusionerede det irske kongerige og det forenede kongerige Storbritannien(der selv var en fusion mellem Wales(1536), Skotland(1707) og England) til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland.

Hvornår blev Irland besat?

I 1914 besluttede det britiske parlament at der skulle indføres selvstyre i Irland. Men da 1. Verdenskrig brød ud samme år, blev selvstyret udskudt. Anden påskedag 1916 besatte irske nationalister vigtige bygninger i Dublin og udråbte Irland til en selvstændig republik.

Hvad var Påskeoprøret?

Påskeopstanden (irsk: Éirí Amach na Cásca) fandt sted i Irland i påsken 1916. Opstanden var militante irske republikaneres forsøg på at opnå uafhængighed fra Storbritannien. Det er den vigtigste opstand siden opstanden i 1798.

Hvad skete der i 1169?

I år 1169 besatte Englands konge, Henrik den 2., nabolandet Irland for at hjælpe paven med at indlemme irerne i det romersk-katolske fællesskab. Og der var bred opbakning til den engelske invasion, efter at en smædekampagne havde udråbt irerne som kættere og afgudsdyrkere.

Hvilken religion er Irland?

Fra 400-tallet, da irerne blev kristne, udviklede de en særlig iro-keltisk kirke. I 1152 blev den sluttet sammen med den katolske kirke, og 90 % af irerne tilhører stadig den katolske kirke. Derudover er der grupper af anglikanere og presbyterianere som er indvandret fra Nordirland og England.