Table of Contents:

  1. Kan SKAT tage penge fra min konto?
  2. Hvad sker der hvis man udebliver fra fogedretten?
  3. Kan fogedretten se om jeg ejer en bil?
  4. Hvad sker der hvis man ikke dukker op i retten?
  5. Kan Gældsstyrelsen tage penge fra min konto?
  6. Hvad sker der hvis man ikke kan betale i fogedretten?
  7. Hvad er en beskeden levefod?
  8. Hvem betaler sagsomkostninger i fogedretten?
  9. Hvem betaler for fogedretten?
  10. Hvordan kan man inddrive privat gæld?

Kan SKAT tage penge fra min konto?

Skat har mulighed for at foretage udlæg i dine værdier. Det betyder, at dine værdier kan blive tvangssolgt, så det offentlige kan få sine penge. Vælger Skat at foretage udlæg, sender de dig en ”tilsigelse til udlægsforretning”. Der er et gebyr på selve brevet på 450 kr.

Hvad sker der hvis man udebliver fra fogedretten?

Hvis du udebliver uden anmeldt lovligt forfald, selv om du er lovligt tilsagt, vil fogedretten normalt afsige en kendelse om, at du skal fremstilles i fogedretten bed politiets hjælp. Du bliver så afhentet af politiet tidligt om morgenen og kørt til fogedretten.

Kan fogedretten se om jeg ejer en bil?

Hvis du er ejer af en bil er du pligtig at medbringe registreringsattesten til dit møde i Fogedretten. Selv om bilen allerede er pantsat op over antennen – er den teoretisk set fortsat et aktiv, som kreditors repræsentanter ligeledes ynder at tage udlæg i.

Hvad sker der hvis man ikke dukker op i retten?

Mødepligt har du, hvis du bliver indkaldt til fogedretten. Hvis du ikke møder op, kan politiet hente dig, og det gør de, uanset om du er på arbejde eller sammen med dine børn. Henter politiet dig, risikerer du at skulle være i politiets varetægt frem til at fogedretten og kreditor har tid til at møde dig.

Kan Gældsstyrelsen tage penge fra min konto?

Fogeden må derfor tage dine kontanter med og inddrage dine værdipapirer og penge i banken. Fogeden må også foretage udlæg i dine ejendele, selvom du ikke er mødt op til mødet. Du kan læse mere om reglerne i Den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.2.2.1 Udlæg, som du finder på skat.dk/juridiskvejledning.

Hvad sker der hvis man ikke kan betale i fogedretten?

Fogeden oplyser også, hvor mange penge du skylder. Rekvirenten eller fogeden vil dernæst spørge til dine muligheder for at betale. Hvis du ikke kan betale hele gælden straks, kan du normalt indgå en afdragsordning. Afdragsordningen vil typisk blive sat til at løbe over højst ti måneder, medmindre andet bliver aftalt.

Hvad er en beskeden levefod?

Hvad er en ”beskeden levefod” Den beskriver, hvad staten mener, man skal have til rådighed. Med andre ord er det statens vurdering af, hvad der er et rimeligt ”rådighedsbeløb”. Rådighedsbeløbet er det beløb, som du skal have når udgifter til din bolig og et par andre udgifter er betalt.

Hvem betaler sagsomkostninger i fogedretten?

Det er rettens afgørelse alene, men det bliver som oftest pålagt sagens taber at betale sagsomkostningerne til sagens vinder samt at dække egne omkostninger. Hvis du vinder, kan du derfor forvente, at få de fleste omkostninger dækket af modparten.

Hvem betaler for fogedretten?

Hvem betaler for mødet i fogedretten? Hvis det er dig, der skylder penge, er det også dig, der skal betale omkostningerne i sagen, fx retsafgift og rekvirentens salær. Det er fogedretten, der fastsætter omkostningerne.

Hvordan kan man inddrive privat gæld?

Privat gæld inddrives ved hjælp af inkassoproces og fogedretten. Private kreditorer siges ofte at have mindre indgribende beføjelser til at kunne inddrive gæld, fordi kreditorerne ikke kan foretage lønindeholdelse, som SKAT f. eks. kan.