Table of Contents:

  1. Hvad betyder topvinkler?
  2. Hvor stor er en vinkel?
  3. Hvordan finder man vinkelhalveringslinjen i en trekant?
  4. Hvad bruges midtnormal til?
  5. Hvordan finder man omkredsen af en trekant?

Hvad betyder topvinkler?

Topvinkler er i geometri to vinkler med fælles toppunkt for hvilke vinkelbenene parvis ligger i forlængelse af hinanden. Vinkelbenene i topvinkler ligger dermed på to rette linjer, der skærer hinanden i det fælles toppunkt. Topvinkler er lige store.

Hvor stor er en vinkel?

Vinkler under 180° navngives efter hvor store de er. En vinkel er: ret, hvis den er ¼ af en fuld cirkel. Det er det samme som, at to linjer skærer hinanden på en måde, så alle fire fremkomne vinkler er lige store (de to linjestykker er hinandens normaler).

Hvordan finder man vinkelhalveringslinjen i en trekant?

Vinkelhalveringslinjernes skæringspunkt: I en trekant går de tre vinkelhalveringslinjer gennem samme punkt som nor- malt betegnes I, og dette punkt er centrum for den ind- skrevne cirkel. Vinkelhalveringslinjen deler modstående side i trekanten i samme forhold som forholdet mellem vinklens to hosliggende sider.

Hvad bruges midtnormal til?

Midtnormal, i geometri en linje vinkelret på og gennem midtpunktet af et linjestykke; den er stedet for punkter med samme afstand til linjestykkets endepunkter. Midtnormalerne til siderne i en trekant går gennem samme punkt, centrum for trekantens omskrevne cirkel.

Hvordan finder man omkredsen af en trekant?

Når man kender alle sidelængder, skal de blot lægges sammen for at finde omkreds af trekant. Formlen for omkreds af en trekant gælder både en retvinklet trekant og alle de vilkårlige trekanter.