Table of Contents:

  1. Hvor mange riger er der?
  2. Hvornår tilhører et dyr samme art?
  3. Hvad er forskellen på en art og en race?
  4. Hvilke af nedenstående organismer er encellede?
  5. Hvilke organismer findes der?
  6. Hvordan vokser hyfer?

Hvor mange riger er der?

Antal riger. Traditionelt delte man kun op i to riger, dyreriget og planteriget. Senere fik også svampe, protister og bakterier hver deres rige. Det skulle vise sig, at inddelingen ikke repræsenterer organismernes slægtskab korrekt.

Hvornår tilhører et dyr samme art?

Med andre ord: individer tilhører den samme art, hvis de kan parre sig og få levedygtigt afkom, som også er i stand til at reproducere sig. Det er ikke usædvanligt, at to individer af nært beslægtede arter rent faktisk kan producere afkom.

Hvad er forskellen på en art og en race?

En race er en gruppe individer indenfor samme dyre- eller planteart, der deler en række markante nedarvede fysiske kendetegn, som adskiller dem fra andre grupper indenfor arten. De særlige træk kan skyldes geografisk isolation eller være et bevidst resultat af avlsarbejde eller kultivering.

Hvilke af nedenstående organismer er encellede?

Encellede organismer er organismer bestående af en enkelt celle; se fx bakterier, protister og alger.

Hvilke organismer findes der?

Indenfor biologi er en organisme (fra græsk ὄργανον, organon, "instrument") ethvert vedvarende levende system – såsom dyr, svampe, mikroorganismer eller planter.

Hvordan vokser hyfer?

Svampens hyfer vokser rundt omkring træets rødder. De strækker sig ud i jorden - og forlænger på den måde træets rodsystem, så det er lettere for træet at få fat på næringsstoffer i jorden. Svampen giver altså træet næringsstoffer - og som tak giver træet svampen sukkerstoffer fra fotosyntese i træets blade.