Table of Contents:

 1. Er Esrum Sø ren?
 2. Er Arresø forurenet?
 3. Hvilke søer må man gå på?
 4. Hvor må man sejle?
 5. Hvor mange floder har vi i Danmark?
 6. Kan man gå rundt om Esrum Sø?
 7. Er der alger i Esrum Sø?
 8. Hvorfor er Arresø grøn?
 9. Kan man cykle rundt om Arresø?
 10. Er søen sikker?
 11. Hvilke søer må man gå på København?

Er Esrum Sø ren?

I forhold til mange andre danske søer, er Esrum Sø meget ren og vandet er normalt godt at bade i. Badning og dykning er tilladt.

Er Arresø forurenet?

I et halvt århundrede modtog søen spildevandet fra omegnskommunerne Helsinge, Hillerød, Frederiksværk og Skævinge, og Arresø er i dag en af landets mest forurenede søer.

Hvilke søer må man gå på?

Er isen sikker?
 • Brug din sunde fornuft. Vejret kan pludselig slå om og ændre på isens tykkelse.
 • Isen skal være 16-18 cm tyk, før Kommunen kan give tilladelse til at man må gå på isen. Men tykkelsen er kun passende til skøjteløb og gåture. ...
 • På mange søer bliver det aldrig tilladt at på isen.

Hvor må man sejle?

2: Regler for sejlads ved kysten Hovedreglen er, at det er forbudt at sejle nærmere end 300 meter fra land. Inden for 300 meters grænsen må man alene sejle vinkelret på kysten med en hastighed på under 5 knob. Sejlads er forbudt i naturbeskyttelsesområder, fredede områder og vildtreservater.

Hvor mange floder har vi i Danmark?

Mens den danske opfattelse af begrebet "flod" ikke tillader, at der eksisterer floder i Danmark, bør det bemærkes, at Randers Fjord ifølge ovennævnte kategorisering er en flod, da den først ved Uggelhuse har en saltholdighed, der kan retfærdiggøre benævnelsen fjord (et omdiskuteret begreb, også uden for Danmarks ...

Kan man gå rundt om Esrum Sø?

I samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland har vi afmærket en smuk vandretur omkring Esrum. Ruten går forbi klosteret, gennem skoven, ned over de langstrakte enge til bredden af Esrum sø og tilbage igen. En rundtur på ca. 4 km.

Er der alger i Esrum Sø?

Det anbefales, at man er ekstra opmærksom på om der er mange alger, inden man går ud og bader, dette gælder også for Esrum sø. På grund af det meget varme og stille vejr er der i øjeblikket mange alger i søer og ved kysten.

Hvorfor er Arresø grøn?

Langs Arresøs vestside er der flere højdedrag, eksempelvis Maglehøj ved Frederiksværk og Arrenakke Bakker, hvorfra der er en fornem udsigt over søen. Øst for Frederiksværk strækker halvøen Arrenæs sig ud i Arresø....
Arresø
TilløbPøleå
AfløbArresø Kanal
Oplandsareal216,1 km²
Overfladeareal3987 ha

Kan man cykle rundt om Arresø?

På kortet er indtegnet et turforslag rundt om søen på ca. 44 km. Mellem Bækkebro vest for Ramløse og Annisse følges cykelrute 701. Resten af turforslaget er ikke skiltet.

Er søen sikker?

Frostgrader er lig med is på de danske søer, og frostgrader har det mest af landet haft i særligt den seneste uge. Men før du må betræde isen iført sko eller skøjter, skal den erklæres 'sikker' af din kommune. Du må altså kun gå ud på en , hvor et skilt markerer, at isen er sikker.

Hvilke søer må man gå på København?

Se i oversigten, hvilke søer der åbnes for færdsel....Indre by.
Er isen sikker?Vinteraktivitet
Peblinge NejSkøjtebane på 5000m2
Skt. Jørgens NordNejAdgang uden snerydninger
Østre Anlæg MidtNejAdgang uden snerydninger
Søen i ØrstedsparkenNejAdgang uden snerydninger