Table of Contents:

 1. Hvad ville der ske hvis polerne smelter?
 2. Hvorfor smelter isen i Grønland?
 3. Hvornår smelter alt isen?
 4. Hvor smelter isen mest?
 5. Hvilken effekt det vil have hvis havisen smelter?
 6. Hvorfor smelter havisen?
 7. Hvor meget vejer Grønlands indlandsis?
 8. Hvad er der sket med gletschere på Grønland?
 9. Hvornår vil Danmark blive oversvømmet?
 10. Hvor lang tid går der før Danmark er oversvømmet?
 11. Hvad sker der med Danmark hvis isen smelter?
 12. Hvad sker der hvis isen på Nordpolen smelter?

Hvad ville der ske hvis polerne smelter?

Smelter al is på Jorden, stiger verdenshavene omkring 70 m. En total afsmeltning af isen ville dog kræve en varmere klode, end vi har i dag. Oven i de 70 m ville derfor komme yderligere et bidrag på op til 30 m fra vands varmeudvidelse – altså det forhold, at varmt vand fylder mere end koldt.

Hvorfor smelter isen i Grønland?

Geotermi, smeltevand og friktion Der er tre årsager til, at Indlandsisen smelter fra bunden. For det første den geotermiske varme fra undergrunden, som gør, at isen smelter fra bunden, når den er i kontakt med de varmere grønlandske fjelde. Denne varme er ret konstant.

Hvornår smelter alt isen?

Polarforskere estimerer, at al havisen ved Arktis kan smelte om sommeren, hvis temperaturerne stiger mellem 1,6 og 2,1 grader. Hvis drivhusgasudledningerne fortsætter som hidtil, vil der være isfrit om sommeren i Arktis inden vi når 2040.

Hvor smelter isen mest?

Tidligere forskning har nemlig vist, at Grønlands indlandsis i dag smelter syv gange hurtigere end i 1990'erne. Og Grønlands is smelter da også hurtigere end Antarktis'.

Hvilken effekt det vil have hvis havisen smelter?

Havis består af frossent overfladevand. Når havis smelter, så vil vandstanden i verdenshavene ikke stige. Det skyldes, at isen allerede ligger i vandet. Det volumen som havisen fortrænger er det samme, som vandet vil fylde, når havisen smelter.

Hvorfor smelter havisen?

varmere vand under dem, er de til sidst ikke stærke nok til at holde gletsjeren tilbage, og gletsjerens hastighed fra land mod vand øges. Forskerne mener, at en stigende havtemperatur samt vulkansk aktivitet i området er grundene til at isen smelter.

Hvor meget vejer Grønlands indlandsis?

Og denne udvikling synes at være accelereret i de seneste år. De største massetab er sket i det seneste årti med 2012 som rekorden. Ifølge FNs klimapanel mistede Indlandsisen i perioden 34 gigaton (1 Gt er 1 mia.

Hvad er der sket med gletschere på Grønland?

Resultaterne viser, at der i de kolde kulisser er sket en ændring i kælvningen af isbjerge i Grønlands to største gletsjere. I løbet af de seneste årtier er kælvning af isbjerge i Grønlandshavet steget. Kælvning af isbjerge sker, når et stort stykke ismasse brækker af og flyder væk fra den eksisterende ismasse.

Hvornår vil Danmark blive oversvømmet?

Danmark foran FN I vurderingerne har de danske myndigheder regnet med, at havene vil være steget 30 cm i år 2060, ud fra formodningen om, at havene vil stige 30-100 centimeter i år 2100. Da FN udgav sin sidste klimarapport i 2007, regnede man med, at havene ville stige mellem 18-59 cm frem mod år 2100.

Hvor lang tid går der før Danmark er oversvømmet?

Selv hvis den globale CO2-udledning begrænses, så temperaturstigningen holdes under 2 grader celsius, kan man forvente havstigninger på 30-60 centimeter inden år 2100. Voldsomme oversvømmelser efter stormbølger, der hidtil er betragtet som "100 årshændelser", kan omkring 2050 ske hvert år.

Hvad sker der med Danmark hvis isen smelter?

Havene vil stige, og kystlinjen på de forskellige kontinenter vil trække sig betragteligt tilbage i forhold til den nuværende geografiske placering. Mange lande vil være komplet eller delvist forsvundet. Et af dem er Danmark, hvor kun en lille del af Jylland vil være oven vande.

Hvad sker der hvis isen på Nordpolen smelter?

Når is og sne smelter øges absorptionen af sollys, og temperaturen stiger yderligere. Når isen på nordpolen (havis) smelter, kan vi udvinde olie i området og øge udledningen af drivhusgasser. Man kan ikke opstille boreplatforme i områder med havis – det er for risikabelt.