Table of Contents:

 1. Hvor meget middelalder er der i dig?
 2. Hvad er lyst i middelalderen?
 3. Hvor gammel blev man i 1600 tallet?
 4. Hvad laver børn i middelalderen?
 5. Hvordan så det danske rige ud i middelalderen?
 6. Hvor gammel blev man i stenalderen?
 7. Hvad var gennemsnitslevealderen i middelalderen?
 8. Hvilken konge var der i middelalderen?
 9. Hvilke grupper var der i samfundet i middelalderen?
 10. Hvad legede børn med i gamle dage?
 11. Hvad lavede piger i middelalderen?

Hvor meget middelalder er der i dig?

De fleste historikere mener, at den europæiske middelalder er afgrænset til perioden omkring år 5. Herhjemme kender vi Jellingestenen fra årene omkring 960-985, hvorpå der med runer står, at Harald Blåtand har kristnet Danmark. Men mange mener, at middelalderen faktisk først indtraf i Danmark i år 1050.

Hvad er lyst i middelalderen?

Lyst og lidenskab i Middelalderen er en bog om seksuel adfærd i Danmark og Europa i perioden ca. e.Kr. Den behandler emnet ud fra en kulturel og sociologisk vinkel, hvorved man får et særligt indblik i et alment menneskeligt emne i en fjern men afgørende vigtig historisk periode.

Hvor gammel blev man i 1600 tallet?

Forskerne brugte en matematisk model, samt viden om skeletternes køn og alder til at regne sig frem til, hvornår de forskellige personer døde. Modellen viste, at tilskadekomne mænd havde en gennemsnitsalder på 41 år, mens de mænd, som ikke havde fået kraniebrud havde en gennemsnitsalder på 42,7 år.

Hvad laver børn i middelalderen?

Hvad lavede børn i middelalderen? Der var stor forskel på hvad man lavede, alt efter hvem ens forældre var. Bøndernes børn hjalp deres forældre med arbejdet, men de legede også lege som tagfat eller blindebuk. Hvis man var født ind i kongefamilien, var ens liv helt anderledes.

Hvordan så det danske rige ud i middelalderen?

I løbet af middelalderen fik købstæderne én efter én særlige privilegier, som blev givet dem af kongen. Byerne blev selvstændige retskredse med egen byret, og beskatningen blev reguleret, den gik direkte til konge og kirke og dermed uden om lensmanden. Kongemagten var repræsenteret i hver by ved en byfoged.

Hvor gammel blev man i stenalderen?

I stenalderen var gennemsnitsalderen lav og børnedødeligheden høj. Den gennemsnitlige levealder var omkring 35 år. Skeletter med skader såsom slag, hugsår og pileskud vidner om, at livet var farefyldt. Når døden kom på besøg, tog den ofte flere med sig ad gangen.

Hvad var gennemsnitslevealderen i middelalderen?

Sygdom og slid gjorde gennemsnitsalderen lav i middelalderen. Ved udgravning af middelalderkirkegårde og analyse af knoglerester er forskere nået frem til, at den gennemsnitlige levealder i store dele af Europa var omkring 30-35 år. I vore dages Vesteuropa er tallet 79 år for mænd og 84 for kvinder.

Hvilken konge var der i middelalderen?

Danmarks ældre middelalder afgrænses oftest af årstallene 1047 (Svend Estridsens tronbestigelse) og 1397 (da rigsrådene i de tre skandinaviske lande enedes om at oprette Kalmarunionen). Året, hvor Svend Estridsen blev konge af Danmark, symboliserer overgangen fra den danske vikingetid til den danske middelalder.

Hvilke grupper var der i samfundet i middelalderen?

I middelalderen var samfundet opdelt i tre grupper: dem der arbejdede, dem der bad, og dem der kæmpede. Mange levede som fiskere eller med at dyrke jorden. Bønderne ejede ofte ikke deres egen jord, og de skulle betale skat til både kongen og kirken.

Hvad legede børn med i gamle dage?

De rige familier havde tjenestefolk ansat til at lave mad og ordne hjemmet, så mor og børn behøvede ikke at arbejde. I stedet lærte børnene gode manerer og at spille klaver. De havde også tid til at lege med dukker, glansbilleder og tinsoldater. Men de legede kun med børn der var fra overklassen ligesom dem selv.

Hvad lavede piger i middelalderen?

Udover moderrollen havde kvinden ansvar for husholdet, herunder madlavning, vask, produktion af tøj m.m. Andre sysler kunne være brodering, og der er fundet fingerbøl fra middelalderen netop til dette formål. Inden for samfundets øverste lag samarbejdede det adelige ægtepar om administrationen af godser.