Table of Contents:

  1. Hvad drak de græske guder?
  2. Hvad er aser nordisk mytologi?
  3. Hvad er forskellen på aser og vaner?
  4. Hvem er titan?
  5. Hvem er Minerva?
  6. Hvordan opstod den nordiske mytologi?
  7. Hvad er vanerne?
  8. Hvem har lavet Mjølner?

Hvad drak de græske guder?

Ambrosia og nektar er de græske guders mad og drikke. Guderne forbliver evigt unge og udødelige ved at indtage ambrosia og nektar, men de giver det normalt ikke til mennesker.

Hvad er aser nordisk mytologi?

Aser, áss, flertal æsir, de mandlige guder i den nordiske mytologi; de kvindelige kaldes asynjer. I Snorres Edda opregnes 12 aser. Nogle forskere regner med, at ordet kan betyde "liv" eller "livskraft".

Hvad er forskellen på aser og vaner?

Traditionelt er vanerne ofte blevet kategoriseret som fredelige frugtbarhedsguder, mens aserne var mere krigeriske.

Hvem er titan?

Titanerne var i den græske mytologi børn af Gaia og hendes søn Uranos ligesom kykloperne og de hundredarmede. Titanen Kronos kastrerede sin far og vandt derved magten, men da han avlede børn med Rhea, gentog historien sig. Børnene revolterede mod deres forældre, og titanerne kom i krig med Kronos' børn, Kroniderne.

Hvem er Minerva?

Minerva er i romersk mytologi gudinden for visdom og strategisk krigsførelse og tillige en støtte for kunsten, handel, lærdom og håndarbejde. Hun gengives ofte sammen med en ugle ('Minervas Ugle'). Hendes modstykke i den græske mytologi var Athene.

Hvordan opstod den nordiske mytologi?

Det er svært at udpege, hvor og hvornår vikingerne begyndte at tro på Odin. De lange sammenhængende historier om de nordiske guder har vi især fra de såkaldte Edda-digte. Vi ved, at de blev skrevet ned på Island, men det er svært at datere dem præcist. Man regner dog med, at de er fra -tallet.

Hvad er vanerne?

Vanerne (norrønt: vanr, vanir) var navnet på den ene gudeslægt i nordisk mytologi. De associeres i reglen til frugtbarhed, kærlighed og rigdom, men knyttes også til andre funktioner som døden.

Hvem har lavet Mjølner?

Mjølner er Thors hammer i nordisk mytologi. Den er smedet af to dværge - Sindre smedede, mens Brokk holdt blæsebælgen i gang.