Table of Contents:

  1. Hvad står der på den lille Jellingsten?
  2. Er grev Schack far til Prins Joachim?
  3. Hvad er Danmarks Prinsesse Marie grevinde af?
  4. Hvornår blev Norge en selvstændig stat?
  5. Hvor mange dronninger har der været i Danmark?
  6. Hvornår blev Jellingestenene fundet?

Hvad står der på den lille Jellingsten?

Indskriften lyder 'Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyre, sin kone, Danmarks bod'. De sidste ord tolkes gerne som Danmarks pryd. Runestenen lå omkring 1600 som bænk ved kirkedøren og fik først sin nuværende plads en gang mellem 16.

Er grev Schack far til Prins Joachim?

Den sidste Schack på Schackenborg blev Hans Schack 6., som det tredje barn og eneste søn af Otto Didrik Schack. Hans Schack var gift med Karin Grethe Olsen, og da de ingen børn fik, overdrog Hans Schack 6. i 1978 slottet til Hans Kongelige Højhed Prins Joakim – da prinsen var blot ni år gammel.

Hvad er Danmarks Prinsesse Marie grevinde af?

​Den 24. maj 2008 blev Marie Cavallier gift med Prins Joachim til Danmark og blev ved brylluppet H.K.H. Prinsesse Marie, grevinde af Monpezat.

Hvornår blev Norge en selvstændig stat?

I 1814 fik Norge sin egen grundlov, men Sverige indtog Norge, så frem til 1905 måtte Norge nøjes med selvstyre. Først i 1905 blev Norge selvstændigt.

Hvor mange dronninger har der været i Danmark?

Antallet af dronninger vi har kendskab til fra historisk tid lader sig ikke fastslå med absolut sikkerhed, idet svaret også afhænger af, hvem man vil regne med som egentlige dronninger, men ud fra forskellige måder at overveje svaret på, ligger det nok et sted mellem 58 og 66 dronninger i alt fra historisk tid.

Hvornår blev Jellingestenene fundet?

950. Den er rejst af kong Gorm den Gamle til minde om hans hustru Thyre. Stenen er også den ældst bevarede danske kilde, hvor Danmark nævnes i skriftlig sammenhæng. Den store runesten er sværere at tidsfæste, men den er formentlig blevet rejst mellem 9 af Harald Blåtand (død ca.