Table of Contents:

 1. Hvem skal indsende sprøjtejournal?
 2. Hvad skal en Sprøjtejournal indeholde?
 3. Hvor finder jeg mit sprøjtecertifikat?
 4. Hvad er MAB?
 5. Hvornår skal man have sprøjtebevis?
 6. Hvor kan man finde sit sprøjtecertifikat?
 7. Hvor kan jeg se mit sprøjtecertifikat?
 8. Hvad giver en S1 autorisation ret til?
 9. Hvem kan få sprøjtecertifikat?
 10. Hvor gammel skal man være for at få sprøjtecertifikat?
 11. Hvor længe gælder sprøjtebevis?

Hvem skal indsende sprøjtejournal?

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal. For nogle jordbrugere (landbrug, gartnerier, planteskoler, juletræsplantager mv.) kan det være en fordel at føre sprøjtejournal i SJI-systemet.

Hvad skal en Sprøjtejournal indeholde?

Hvor stort arealet er, som du sprøjter (i hektar eller m2) Hvornår du sprøjter (dato for hver sprøjtning) Hvad du dyrker på dit behandlede areal (afgrøde/kultur) Dit CVR-nummer.

Hvor finder jeg mit sprøjtecertifikat?

Sådan får du din autorisation
 1. Log ind på MST med dit personlige NemID.
 2. Følg fremgangsmåden til at registrere og bestille "S1 - Sprøjtecertifikat"
 3. Under fanen Autorisationer kan du nu knytte din autorisation til en virksomhed.
 4. Virksomheden skal derefter godkende din tilknytning via NemID.

Hvad er MAB?

Miljøstyrelsen har indført et autorisationssystem MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler), hvori alle R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere fremover skal autorises før deres autorisation er gældende. Ved autorisation i MAB får du et autorisationsnummer, som kan bruges ved køb af gift.

Hvornår skal man have sprøjtebevis?

Hvert 4. år skal alle med et hånd- og rygsprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis gennemføre et opfølgningskursus for at forlænge gyldigheden af deres certifikat.

Hvor kan man finde sit sprøjtecertifikat?

Det er stadig lovligt at opbevare sprøjtemidler selv om man ikke har et sprøjtecertifikatet eller gyldig autorisation. Du kan få oplysninger om opdateringskurser via de lokale landboforeninger, som udbyder kurser i samarbejde med en række landbrugsskoler.

Hvor kan jeg se mit sprøjtecertifikat?

Sådan får du din autorisation
 • Log ind på MST med dit personlige NemID.
 • Følg fremgangsmåden til at registrere og bestille "S1 - Sprøjtecertifikat"
 • Under fanen Autorisationer kan du nu knytte din autorisation til en virksomhed.
 • Virksomheden skal derefter godkende din tilknytning via NemID.

Hvad giver en S1 autorisation ret til?

En S1-autorisation giver samme rettigheder som S2-, S3- og F1-autorisationer. Benytter du fx rygsprøjte og har en S1-autorisation, skal du altså ikke have en S2-autorisation. Fra 1. juli 2020 vil forhandlere af sprøjtemidler kræve, at du dokumenterer din autorisation ved at oplyse autorisationsnummer.

Hvem kan få sprøjtecertifikat?

Personer, der udfører erhvervsmæssigt arbejde med bekæmpelsesmidler, enten for andre, som ansat, eller etableret som selvstændig efter den , skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat. Kurset til sprøjtecertifikat varer 74 timer fordelt på mindst 10 undervisningsdage.

Hvor gammel skal man være for at få sprøjtecertifikat?

Der kan kun udstedes et gyldigt sprøjtecertifikat til en person, der er fyldt 18 år. Personer, der erhvervsmæssigt udfører sprøjtearbejde med godkendelsespligtige bekæm- pelsesmidler, skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat.

Hvor længe gælder sprøjtebevis?

Sprøjtecertifikatet er gyldigt i fire år fra udstedelsen og skal følges op med en S1-autorisation i MAB.