Table of Contents:

  1. Hvordan regner man diagonalen i en rombe?
  2. Hvorfor er de to trekanter i en rombe kongruente?
  3. Hvordan finder man omkreds af en rombe?
  4. Hvad kræves der for at to romber er kongruente?
  5. Hvor mange grader i en rombe?
  6. Hvordan finder man omkredsen på en rombe?

Hvordan regner man diagonalen i en rombe?

De modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale (vinkelrette) i forhold til hinanden. Hvor d1 og d2 er de 2 diagonaler. eller: A= grundlinje x højde.

Hvorfor er de to trekanter i en rombe kongruente?

Kongruente trekanter betyder at man har to eller flere geometriske ens trekanter. Det gælder alle typer af trekanter, at man siger de er kongruente trekanter, hvis størrelsen på vinkler og længden på siderne i to trekanter er fuldstændig ens.

Hvordan finder man omkreds af en rombe?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Hvad kræves der for at to romber er kongruente?

Man kalder to figurer kongruente, hvis deres form er ens, og de har samme størrelse (dvs. dækker det samme område.)

Hvor mange grader i en rombe?

Rombe. En rombe er en firkant, hvor alle fire sider er lige lange og hjørnerne kan være noget andet end 90°. En rombe hvor vinklerne er 90° kaldes også et kvadrat.

Hvordan finder man omkredsen på en rombe?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.