Table of Contents:

  1. Hvad er en singulær matrix?
  2. Hvad betyder singulær?
  3. Hvordan ganger man 2 matricer?
  4. Hvad er singulær lovgivning?
  5. Hvornår bruger man matrix?
  6. Hvordan ganger man 2 matricer sammen?

Hvad er en singulær matrix?

Matricer, der ikke har en invers matrix kaldes for singulære matricer.

Hvad betyder singulær?

som i en eller anden henseende er i en klasse for sig eller på anden måde skiller sig (markant) ud; som er den eneste af sin art ordet bruges typisk inden for filosofi el. lign.

Hvordan ganger man 2 matricer?

Når man ganger to matricer tager man en række i fra den første og en søjle j fra den anden og ganger dem, resultatet er et tal/objekt der skal placeres i resultat matricen i indgang (i,j). Rækken i og søjlen j skal have samme antal indgange.

Hvad er singulær lovgivning?

En lov vil imidlertid undertiden være formuleret på en sådan måde eller med den entydige konsekvens, at den kun rammer enkeltpersoner eller bestemte grupper, såkaldte singulære love, populært kaldet særlove.

Hvornår bruger man matrix?

Definition. En matrix er en rektangulærform tabel af tal eller andre matematiske objekter for hvilke operationerne addition og multiplikation er defineret. Mest almindeligt er en matrix over de reelle tal R, indeholdende reelle tal eller en matrix over de komplekse tal C indeholdende komplekse tal.

Hvordan ganger man 2 matricer sammen?

Når man ganger to matricer tager man en række i fra den første og en søjle j fra den anden og ganger dem, resultatet er et tal/objekt der skal placeres i resultat matricen i indgang (i,j). Rækken i og søjlen j skal have samme antal indgange.