Table of Contents:

  1. Hvilken karakter skal man have for at bestå?
  2. Hvad er over middel karakter?
  3. Hvad er procent i karakter?
  4. Hvad er en god karakter?
  5. Hvor mange procent skal man have for at bestå?
  6. Hvad svarer 7 til på engelsk?
  7. Hvor mange procent skal man have for at få 7 i dansk?

Hvilken karakter skal man have for at bestå?

Hvis der til en eksamen er et bestå-krav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren: 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren: 00 eller -3.

Hvad er over middel karakter?

7-trinsskalaen
Ørstedske skala13-skalaen
over middelug-10: den udmærkede, men noget rutineprægede præstation
middelmg+9: den gode præstation, der ligger lidt over middel
mg8: den middelgode præstation
mg-7: den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel

Hvad er procent i karakter?

Når man sammenligner ECTS-skalaens karakterfordeling for beståede præstationer med 7-trins-skalaen, forventes det, at af de eksaminander, der på landsplan og over tid består en given prøve, får: 10 procent karakteren 12. 25 procent karakteren 10. 30 procent karakteren 7.

Hvad er en god karakter?

I stedet skal du huske dig selv på, at et 7-tal er en god karakter, der uddeles til den gode, gennemsnitlige præstation. 7 er den mest almindelige karakter, og får du et 7-tal, betyder det, at du opfylder fagets mål.

Hvor mange procent skal man have for at bestå?

I 2019 skal man have 41 point ud af 200 point for at bestå (20,5% af opgaverne skal være rigtige). I 2010 skulle man have 184 point ud af 200 point for at få 12 (92% af opgaverne skulle være rigtige). I 2019 skal man have 157 point ud af 200 point for at få 12 (78,5% af opgaverne skal være rigtige).

Hvad svarer 7 til på engelsk?

7-trins-skalaen
KarakterBetegnelse13-skala
10Den fortrinlige præstation10
7Den gode præstation9 8
4Den jævne præstation7
02Den tilstrækkelige præstation6
20. okt. 2021

Hvor mange procent skal man have for at få 7 i dansk?

25 procent karakteren 10. 30 procent karakteren 7. 25 procent karakteren 4. 10 procent karakteren 02.