Table of Contents:

  1. Hvem regerede Det Byzantinske Rige?
  2. Hvem grundlagde byen Konstantinopel?
  3. Hvor lå det byzantinske rige?
  4. Hvem regerede det Hellige Romerske Rige?
  5. Hvad var sultanens magtposition?

Hvem regerede Det Byzantinske Rige?

Konstantin den Store formåede i 324 at samle hele riget under sig, og valgte at flytte sin hovedstad bort fra Rom og senatet i 330. Han valgte den strategisk beliggende græske by Byzans. Konstantin opførte en ny by omkring den gamle og kaldte den Nova Roma (det nye Rom).

Hvem grundlagde byen Konstantinopel?

Historie. Grundlæggeren af Konstantinopel var den romerske kejser Konstantin den 1 kendt som "den store".

Hvor lå det byzantinske rige?

Artikelstart. Det Byzantinske Rige er betegnelsen på det kristne rige, der voksede ud af Romerrigets østlige dele og havde Konstantinopel (tidligere Byzans, nu Istanbul) som hovedstad. Rigets geografiske tyngdepunkt var Lilleasien, men udstrækningen ændredes meget gennem tiden.

Hvem regerede det Hellige Romerske Rige?

I 1157 brugte man udtrykket Det hellige kejserrige. Titlen romersk kejser om nordeuropæiske herskere blev anvendt første gang under Otto 2. (kejser 973–983)....Det tysk-romerske Rige.
Tysk-romerske rige Heiliges Römisches Reich
Otto I krones til kejser af Italien2. februar 962
Conrad II overtager Burgund1034

Hvad var sultanens magtposition?

Her herskede rigets øverste leder, sultanen, omgivet af et storslået hof med kulturelle indslag, der afspejlede imperiets multietniske og multikulturelle karakter. Det Osmanniske Rige var med andre ord et verdensrige, der gennem adskillige århundreder var med til at sætte sit præg på store dele af verden.