Table of Contents:

  1. Hvilken Jordbundstype dækker øen Bornholm visse steder?
  2. Er klipperne på Bornholm skabt af lava?
  3. Hvad kaldes med en fællesbetegnelse de sten som isen tog med hertil fra Norge og Sverige?
  4. Hvor stort er Bornholms areal?
  5. Hvad består gnejs af?
  6. Hvor i Danmark findes det ældste landskab som er er 1 2 mia år gammelt?
  7. Hvad kaldes gnejser også?
  8. Hvad er grundfjeldet på Bornholm?
  9. Hvad er den fennoskandiske randzone?

Hvilken Jordbundstype dækker øen Bornholm visse steder?

Bornholms geologi fremviser bjergarter og aflejringer fra helt andre og ældre geologiske perioder, end tilfældet er i det øvrige Danmark. Mod nord er øen domineret af prækambrisk grundfjeld bestående af gnejser og granitter, mens den lavereliggende sydlige del af øen præges af nedre palæozoiske skifre og sandsten.

Er klipperne på Bornholm skabt af lava?

Granitten på Bornholm blev dannet for ca. 1,5 mia. år siden, langt nede under den overflade vi står på i dag. Jordens indre består af magma, der flyder rundt.

Hvad kaldes med en fællesbetegnelse de sten som isen tog med hertil fra Norge og Sverige?

Fra for ca. 23.000 år siden bredte gletsjere – kaldet NØ-isen - sig atter ind over Danmark, denne gang fra det mellemste- og sydlige Sverige og isskjoldet nåede sin største udbredelse langs den midtjyske højderyg (Fig. 2).

Hvor stort er Bornholms areal?

588,3 km²Bornholm / Areal

Hvad består gnejs af?

Den består ofte af de samme mineraler som granit, men i modsætning til granit er gnejsen stribet eller består af bånd op til fingertykkelse. Farverne spiller ofte i rødt fra mineralet feldspat, hvidt fra kvarts og sort fra glimmer. Du kan være heldig at finde foldede sten af gnejs.

Hvor i Danmark findes det ældste landskab som er er 1 2 mia år gammelt?

Grundfjeldet i det vestlige Danmark er en del yngre end på Bornholm og repræsenterer en ca. 1 mia. år gammel bjergkædefoldning, der formodes at være forårsaget af et kontinent- kontinent sammenstød, lige som nutidens Hi- malaya. Denne sandsynligvis meget høje fol- dekæde fortsatte op gennem Norge.

Hvad kaldes gnejser også?

De største korn kan minde om øjne, og bjergarten kaldes derfor også en øjegnejs. Gnejs opstår dybt i jordskorpen, når bjergkæder foldes op. Så bliver tryk og temperatur meget høj.

Hvad er grundfjeldet på Bornholm?

Grundfjeldet stikker op på Bornholm, men dybt under resten af Danmark ligger grundfjeldet og danner fundamentet for undergrundens øvrige bjergarter. Grundfjeldet består af bjergarter som granit og gnejs, og er dannet mange kilometer nede i jordskorpen, og adskiller sig derved fra alt andet i den danske undergrund.

Hvad er den fennoskandiske randzone?

Den Fennoskandiske Randzone, ca. 300 mio. år gammel forkastningszone med tilknyttet magmatisk aktivitet i undergrunden mellem Bornholmsgattet og Skagerrak. Den er 25-50 km bred og adskiller det dybt begravede danske grundfjeld fra højere liggende grundfjeld og Det Baltiske Skjold.