Table of Contents:

  1. Hvilke bier findes i Danmark?
  2. Hvor lever en Rødpelset Jordbi?
  3. Er jordbier farlige?
  4. Hvordan bestøver bier blomster?
  5. Hvor lever bier henne?

Hvilke bier findes i Danmark?

Men i Danmark kendes faktisk hele 292 forskellige arter af bier, hvoraf over 240 arter er bofaste, vilde og hjemmehørende i den danske natur. Bierne kan overordnet inddeles i to typer. Der er de sociale bier, såsom honningbier og humlebier, der lever i organiserede samfund med en dronning, arbejderbier og droner.

Hvor lever en Rødpelset Jordbi?

Den rødpelset jordbi kan ses fra marts til maj. Den lever af pollen og nektar og lever derfor i parker, haver, langs veje og ved skove. Bien er almindelig på Fyn, Sjælland og i det østlige Jylland. Den kan også opholde sig i sandfuger mellem fliser på fortovet.

Er jordbier farlige?

Helt kort sagt er jordbier ikke særligt farlige. Faktisk er de, som bier generelt er, meget nyttige dyr at have i haven, da de hjælper med at bestøve flere forskellige planter, såsom buske og frugttræer. Derfor kan jordbier ikke anses for at være til gene, medmindre der selvfølgelig er mange af dem i ens have.

Hvordan bestøver bier blomster?

Når bien kravler ind i blomsten, drysser der pollen ned på biens krop. Kroppen er fyldt med lange hår, som pollenet kan sætte sig på. Efter at bien har suget nektar, kravler den ud af blomsten og flyver til en ny blomst. Når bien lander på en ny blomst, kravler den ned i blomsten for at få fat i dens nektar.

Hvor lever bier henne?

De foretrækker som regel en finkornet og sandet jord og yngler på lysåbne steder. Jordbier (Andrenidae) bygger deres reder på tørre og sandede, gerne sydvendte skråninger, hvor de tit optræder i store kolonier. Også vejbierne (Halictidae) placerer deres reder i tætte kolonier i jorden, gerne ved skovveje.