Table of Contents:

  1. Hvilke partier er de borgerlige?
  2. Hvad står de borgerlige for?
  3. Hvad kendetegner en konservativ?
  4. Hvad går Venstre ind for?
  5. Hvad vil det sige at være Socialkonservativ?

Hvilke partier er de borgerlige?

Borgerlige partier
  • Liberalisme - herunder nationalliberalisme, socialliberalisme og retsliberalisme (georgisme)
  • Konservatisme - herunder liberalkonservatisme, socialkonservatisme og nationalkonservatisme.
  • Kristeligt-social ideologi/kristendemokratisme.
  • Agrare partier.

Hvad står de borgerlige for?

Nye Borgerlige er et nationalkonservativt, økonomisk liberalt, højreorienteret dansk politisk parti. Partiet blev stiftet i efteråret 2015 af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen. Partiet fik 4 mandater i Folketinget ved folketingsvalget 2019. Partiet har partibogstavet D.

Hvad kendetegner en konservativ?

Konservatisme er en social, kulturel og politisk filosofi, som bygger på traditionelle samfundsinstitutioner. Eksempler på sådanne institutioner er kirken, ægteskabet, familien og monarkiet. Konservativ filosofi sigter imod at opretholde orden i samfundet og at værne om kulturen.

Hvad går Venstre ind for?

Venstre er fortaler for et afdæmpet offentlig forbrug, lavere skatter, reformer af tjenester og administration i velfærdsstaten samt gode vilkår for erhvervslivet. Partiet er tilhænger af EU's fire friheder og dansk medlemskab af både EU og NATO.

Hvad vil det sige at være Socialkonservativ?

Socialkonservatismens tilhængere mente at man skulle hjælpe de fattige arbejdere, og at alle skulle have en rimelig levestandard. Dette var også et forsøg på at modvirke revolution og oprør i datidens arbejderklasse. Bismarcks socialkonservative idéarv fik bl.