Table of Contents:

 1. Hvorfor forblev Danmark ikke neutral i konflikten mellem England og Frankrig?
 2. Hvornår var Hundredårskrigen?
 3. Hvad var de fleste af de franske kolonier?
 4. Hvilke lande hører under Frankrig?
 5. Hvorfor var England og Frankrig i krig?
 6. Hvorfor var England og Frankrig i krig i 1807?
 7. Hvem gjorde oprør under Den Franske Revolution?
 8. Hvilke to lande sloges mod hinanden i 100 års krigen?
 9. Hvor mange kolonier havde Frankrig?
 10. Hvilke kolonier havde Frankrig i Afrika?
 11. Hvor mange lande er der i kontinentet Europa?
 12. Hvad skete der i Frankrig i 1830?
 13. Hvorfor angreb England Danmark i 1807?

Hvorfor forblev Danmark ikke neutral i konflikten mellem England og Frankrig?

Da de allierede havde hårdt brug for de svenske stridskræfter til slutopgøret med Napoleon, tilsluttede de sig dette krav. Fra dansk side var der derfor af hensyn til statens integritet ikke andre muligheder end at fastholde alliancen med Frankrig.

Hvornår var Hundredårskrigen?

Hundredårskrigen var en række konflikter mellem 13 mellem huset Plantagenet, herskere over Kongeriget England, og huset Valois, herskere af Kongeriget Frankrig om arveretten til den franske trone. Hver side trak mange med ind i krigen.

Hvad var de fleste af de franske kolonier?

Ved afslutningen af Napoleonskrigene fik Frankrig de fleste af sine kolonier tilbagegivet, således Guadeloupe og Martinique i Vestindien, Fransk Guiana på den sydamerikanske kyst, handelspladser i Senegal, Íle Bourbon (Réunion) i det Indiske Ocean, de mange små handelspladser i Indien, men Saint Lucia, Tobago, ...

Hvilke lande hører under Frankrig?

I syd grænser det mod Spanien og Andorra, i øst mod Italien, Monaco og Schweiz og i nordøst mod Tyskland, Luxembourg og Belgien. Uden for Europa grænser franske besiddelser til Brasilien, som er den længste grænse (673 kilometer), til Surinam og til Sint Maarten.

Hvorfor var England og Frankrig i krig?

Hundredårskrigen, krige mellem England og Frankrig . Baggrunden for de fransk-engelske stridigheder var hertug Vilhelm af Normandiets (Vilhelm 1. Erobrerens) erobring af England i 1066, der skabte forbindelse mellem Normandiet og England.

Hvorfor var England og Frankrig i krig i 1807?

I efteråret 1807 truede England med at bombe København for at tvinge den danske kronprins Frederik til at vælge side i krigen mellem England og Frankrig. Englænderne forlangte også, at den danske flåde blev stillet til deres rådighed. Kronprinsen afviste englændernes krav, og bombardementet blev indledt den 2.

Hvem gjorde oprør under Den Franske Revolution?

stigende brødpriser. Mange journalister, fx Camille Desmoulins og Jean-Paul Marat, agiterede voldsomt mod kongemagten. Da kongen i denne ophedede situation trak tropper sammen omkring byen, stormede folkemængden fæstningen og fængslet Bastillen for at få fat i våben og ammunition.

Hvilke to lande sloges mod hinanden i 100 års krigen?

Hundredårskrigen, krige mellem England og Frankrig . Baggrunden for de fransk-engelske stridigheder var hertug Vilhelm af Normandiets (Vilhelm 1. Erobrerens) erobring af England i 1066, der skabte forbindelse mellem Normandiet og England. Knap 100 år senere udviklede Henrik 2.

Hvor mange kolonier havde Frankrig?

Fransk Vestafrika (fransk: Afrique occidentale française, forkortet AOF) var et forbund af otte franske kolonier i Vestafrika.

Hvilke kolonier havde Frankrig i Afrika?

Fransk Vestafrika, Afrique occidentale française, føderation af de franske kolonier i Vestafrika ; hovedstad Dakar. Fransk Vestafrika bestod af Mauretanien, Senegal, Mali, Øvre Volta (nuværende Burkina Faso), Niger, Guinea, Elfenbenskysten, Togo og Dahomey (nuværende Benin).

Hvor mange lande er der i kontinentet Europa?

Afhængigt af hvordan man opgør det har Europa et varierende antal selvstændige lande, imidlertid har Europarådet 47 medlemslande, hvoraf Rusland er det største målt på såvel areal som befolkning, mens Vatikanstaten i Rom er den mindste.

Hvad skete der i Frankrig i 1830?

Juli-revolutionen 1830 er betegnelsen for den revolte i Frankrig, som i sommeren 1830 styrtede Bourbon-slægten og bragte Orléans-dynastiet på tronen. Baggrunden for opstanden var de modsætninger, som havde eksisteret mellem kongemagt og opposition siden kongedømmets genindførelse efter Napoleons fald 1814.

Hvorfor angreb England Danmark i 1807?

I efteråret 1807 truede England med at bombe København for at tvinge den danske kronprins Frederik til at vælge side i krigen mellem England og Frankrig. Englænderne forlangte også, at den danske flåde blev stillet til deres rådighed. Kronprinsen afviste englændernes krav, og bombardementet blev indledt den 2.