Table of Contents:

 1. Er der årstider i tempereret skov?
 2. Hvilket klima ligger regnskoven i?
 3. Hvad vokser i tempereret klima?
 4. Er der regnskov i Afrika?
 5. Hvilke typer regnskove findes der?
 6. Hvad hedder Klimazonerne?
 7. Hvad hedder verdens regnskove?

Er der årstider i tempereret skov?

Relativ nærhed til et ocean: tempererede regnskove forekommer ofte i områder med maritimt klima, hvor forskellene mellem årstiderne er moderate, og vintrene er mildere, mens somrene er køligere end i kontinentale egne.

Hvilket klima ligger regnskoven i?

Regnskove findes i subtropiske og tempererede egne, men opnår især i tropernes lavlande en frodighed og mangfoldighed af livsformer (biodiversitet) som ingen andre steder. De tropiske lavlandsregnskove ligger ved ækvator, mellem Stenbukkens og Krebsens vendekredse, hvor klimaet er varmt og vådt hele året.

Hvad vokser i tempereret klima?

I Danmark og andre områder med tempereret klima vokser flere typer af 'bløde' træer - ikke mindst nåletræer som gran og fyr.

Er der regnskov i Afrika?

Med sine 3,6 millioner hektar er Salonga-naturreservatet Afrikas største regnskovsreservat. De tropiske skove langs Congo-floden er hjemsted for mange sjældne og truede dyr, som blandt andet dværgchimpanser, congopåfugle, skovelefanter og ikke mindst panserkrokodillen, der kan klatre i træer.

Hvilke typer regnskove findes der?

De findes både i subtropiske og tempererede klimabælter på jorden. Subtropiske regnskove findes typisk i tropernes randområder; mens tempererede regnskove findes spredt i fx i både Nord- og Sydamerika, Vesteuropa, Asien og i Stillehavet.

Hvad hedder Klimazonerne?

Man kan inddele jorden i fire klimazoner: polar, tempereret, subtropisk og tropisk klima.
 • Tropisk klima. Det tropiske klima er Jordens varmeste. ...
 • Subtropisk klima. Det subtropiske klima er tørt og solrigt. ...
 • Tempereret klima. Det tempererede klima har kolde vintre. ...
 • Polarklima. I polarzoner er det koldt året rundt.
12. jan. 2021

Hvad hedder verdens regnskove?

Troperne udgør 40% af jordens landoverflade, men selve tropeskoven – også kaldet regnskoven – dækker kun omkring halvdelen af dette areal. Der findes forskere, som taler om tempererede regnskove, fordi de definerer regnskove primært ved nedbørsmængden.