Table of Contents:

 1. Hvor kommer organisationskultur fra?
 2. Hvorfor organisationskultur?
 3. Hvad er grundlæggende antagelser?
 4. Hvordan analyserer man en organisationskultur?
 5. Hvad er en organisationskultur?
 6. Hvad påvirker organisationskultur?
 7. Hvad er en god virksomhedskultur?
 8. Hvordan er en organisation opbygget?
 9. Hvordan vil du beskrive og analysere en organisationskultur?
 10. Hvordan kan man som ansat påvirke eller forandre kulturen på sin arbejdsplads?
 11. Hvad er en kultur analyse?
 12. Hvad er formålet med at lave en kulturanalyse?
 13. Hvad betyder arbejdspladskultur?

Hvor kommer organisationskultur fra?

Organisationskultur skabes af og mellem mennesker Tidligere lederes indflydelse på kulturen kommer til udtryk i form af den arv, de har efterladt sig, i form af organisationens nedarvede systemer, strukturer, processer, politikker og procedurer.

Hvorfor organisationskultur?

Organisationskultur – er den skjulte overtaler – som guider og skærper medarbejdernes adfærd, og som stabiliserer og sikrer organisationens praksis og adfærd over tid. Fordi det driver medarbejdernes holdninger og adfærd og fastholder status quo, er kulturen nød til at være en integreret del af en forandring.

Hvad er grundlæggende antagelser?

De grundlæggende antagelser er de faktiske værdier som kulturen repræsenterer. De grundlæggende antagelser er typisk så godt integreret i organisationens miljø, at de er svære at identificere for medarbejderne. Normer, attituder, den måde man tager beslutninger på og agere på – er blevet normen over tid.

Hvordan analyserer man en organisationskultur?

Overordnet vil man ofte være interesseret i at besvare spørgsmål som:
 1. Hvordan er organisationskulturen?
 2. Hvem forstår hvad på hvilke måder i medieorganisationen?
 3. Hvad er de eksplicitte og de implicitte mål og værdier i organisationen?
 4. Er der enighed om målene?
 5. Hvilke grupper har hvilke værdier og hvilke mål?

Hvad er en organisationskultur?

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

Hvad påvirker organisationskultur?

Virksomhedens kultur bliver konstant påvirker af medarbejderne, lederne, bestyrelsen og en række udefrakommende faktorer. Og det skal du som leder vide, hvis du vil skabe ændringer i virksomheden. For selvom du ikke kan diktere ændringer, så kan du påvirke, hvilken retning kulturen bevæger sig i.

Hvad er en god virksomhedskultur?

Med det in mente – og efter at have analyseret de mest populære arbejdsgivere – er jeg nået frem til fem ingredienser, der skaber en god virksomhedskultur: vækst, glæde, overskud, væsentlighed og mening.

Hvordan er en organisation opbygget?

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

Hvordan vil du beskrive og analysere en organisationskultur?

Når man ønsker at analysere en organisationskultur, må an se nærmere på de tre niveauer i organisationskulturen: artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser (Schein 1994, 2004), som beskrives i kapitel 4 i Journalist i praktik.

Hvordan kan man som ansat påvirke eller forandre kulturen på sin arbejdsplads?

Virksomhedens kultur bliver konstant påvirker af medarbejderne, lederne, bestyrelsen og en række udefrakommende faktorer. Og det skal du som leder vide, hvis du vil skabe ændringer i virksomheden. For selvom du ikke kan diktere ændringer, så kan du påvirke, hvilken retning kulturen bevæger sig i.

Hvad er en kultur analyse?

Kulturanalyse – Værdier og virksomhedens identitet Værdier i virksomheden handler om at virksomheden formulerer et antal værdier som bruger som kendetegn for organisationens identitet og som retningslinjer for den sociale adfærd mellem medarbejderne.

Hvad er formålet med at lave en kulturanalyse?

Formålet med en kulturanalyse er at få skabt baggrunden for at kunne etablere gode normer for såvel det interne som det eksterne samarbejde og sikre, at organisationskulturen understøtter organisationens mission og vision.

Hvad betyder arbejdspladskultur?

Arbejdspladskultur omhandler normer, roller, adfærd og regler, bl. a. kvalitets- og sikkerhedsbestemmelser på en arbejdsplads. Faget omfatter metoder til planlægning af arbejdsopgaver med en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer og tid.