Table of Contents:

 1. Hvor starter Atlanterhavet?
 2. Hvor mødes Atlanterhavet og Stillehavet?
 3. Hvor koldt er Atlanterhavet?
 4. Hvor ligger Atlanterhavet?
 5. Hvilken retning har havstrømmene ud for New York?
 6. Er Nordsøen en del af Atlanterhavet?
 7. Hvor finder vi de laveste områder på åbent hav?
 8. Er Atlanterhavet farligt?
 9. Hvilke land ligger ved Middelhavet?
 10. Hvilket hav ligger mellem Europa og Nordamerika?
 11. Hvad hedder den havstrøm som går fra Japan mod Canadas vestkyst?
 12. Er havstrømmene ud for Rom varme eller kolde?
 13. Er Nordsøen ferskvand eller saltvand?

Hvor starter Atlanterhavet?

For ca. 55 millioner år siden begynde den midtatlantiske ryg at åbne sig og presse lava op, som stivnede og dannede ny havbund. Jo nærmere man kommer den midtatlantiske ryg, jo yngre er havbunden.

Hvor mødes Atlanterhavet og Stillehavet?

Stillehavet begrænses mod øst af Amerika, mod vest af Asien og Australien. Syd for Amerika regnes Kap Horns meridian som grænse mellem Stillehavet og Atlanterhavet, syd for Australien danner meridianen gennem Sydkap på Tasmanien grænsen mod Det indiske Ocean.

Hvor koldt er Atlanterhavet?

Temperaturerne i overfladelaget varierer fra 27 °C i troperne til -1,8 °C (frysepunktet for havvand) ved polerne, mens saltholdigheden ligger mellem 32 og 37‰.

Hvor ligger Atlanterhavet?

(hav) Et af de fem Verdenshave, der ligger mellem Amerika mod vest og Europa og Afrika mod øst. Mod syd ligger Det Sydlige Ishav og mod nord ligger Ishavet og blandt andet Grønland.

Hvilken retning har havstrømmene ud for New York?

Golfstrømmen er en varm, kraftig og hurtig havstrøm, som fører vand fra Den Mexicanske Golf gennem Floridastrædet og ud i Atlanterhavet i nord-nordøstlig retning. Den følger den amerikanske østkyst til mellem Cape Hatteras og Newfoundland, hvor den drejer mod øst og tager retning mod Nordeuropa.

Er Nordsøen en del af Atlanterhavet?

Nordsøen er en del af Atlanterhavet samt en del af kontinentalsoklen og ligger i den nordvestlige del af Europa. Fra Den Engelske Kanal og til og med Skagerrak er den begrænset af land til tre sider og åbner sig på en tragtformet vis til den nordøstlige del af Atlanten.

Hvor finder vi de laveste områder på åbent hav?

Liggende under den bathypelagisk nedre grænse er den Abyssopelagiske, hvis nedre grænse ligger ved omkring 6.000 m. Den sidste zone falder ned i oceangravene, og er kendt som den Hadopelagisk. Denne zone ligger mellem 6.000 m og 10.000 m er den dybeste oceaniske zone.

Er Atlanterhavet farligt?

Det er en fantastisk oplevelse at sejle så langt væk fra alting. Ud på midten af et ocean hvor der ikke er noget sikkerhedsnet, der griber en hvis noget går galt. Hvis noget går i stykker på båden, er der ikke nogen hjælp at hente. Hvis en ombord bliver syg, bange eller kommer til skade, må vi selv fikse det.

Hvilke land ligger ved Middelhavet?

Middelhavet er et hav, der er forbundet med Atlanterhavet. Det er stort set helt omsluttet af Middelhavslandene; mod nord Sydeuropa og Anatolien, mod syd Nordafrika og mod øst Levanten. I nogle sammenhænge betragtes Middelhavet som en del af Atlanterhavet. Som regel ses det dog som et selvstændigt hav.

Hvilket hav ligger mellem Europa og Nordamerika?

Atlanterhavet er S-formet og slår et knæk mellem kontinenterne Europa og Afrika i øst og hele Amerika – Nord-, Mellem- og Sydamerika – mod vest.

Hvad hedder den havstrøm som går fra Japan mod Canadas vestkyst?

Golfstrømmen - Wikipedia, den frie encyklopædi.

Er havstrømmene ud for Rom varme eller kolde?

I verdenshavene findes mægtige systemer af mere eller mindre vedvarende havstrømme, der bl. a. drives af både sol og vind. Grundlæggende transporterer havstrømmene varme fra lave mod høje breddegrader og har således stor indflydelse på klimaet.

Er Nordsøen ferskvand eller saltvand?

Størstedelen af Nordsøen holder en saltkoncentration på 34-35 promille, men i Vadehavet ligger saltkoncentration ned mod 30 promille, og i de indre dele af Skagerrak og op langs Norges sydvestkyst er saltkoncentrationen visse steder ned mod 26 promille.