Table of Contents:

 1. Hvad betyder bevægende?
 2. Hvad er et mønster?
 3. Hvad betyder opstår?
 4. Hvad betyder sløvt?
 5. Hvad er en afstand?
 6. Hvad betyder bryder?
 7. Hvad betyder ordet konstruere?
 8. Hvad er en beundre?
 9. Hvad betyder sløve?
 10. Hvad betyder en sølv padde?
 11. Hvad betyder distancer?
 12. Hvad kaldes måling af afstand?
 13. Hvad er en byrde?

Hvad betyder bevægende?

Bevægende betyder omtrent det samme som henrivende.

Hvad er et mønster?

Et mønster er et system af motiver, former, linjer, farver eller lignende, der udgør en regelmæssig struktur, oftest opbygget af enkle og forudsigelige gentagelser, og såvel naturligt forekommende som menneskeskabt.

Hvad betyder opstår?

Opstå betyder omtrent det samme som Genopstå.

Hvad betyder sløvt?

Sløvt betyder omtrent det samme som trevent.

Hvad er en afstand?

Afstand er i geometrien længden af det linjestykke, der forbinder to punkter. Linjestykket er i euklidisk geometri den korteste af alle de kurver, som forbinder de to punkter. I et koordinatsystem, hvor de to punkter har givne koordinater, kan afstanden udtrykkes direkte i en formel.

Hvad betyder bryder?

afbryde en samtale el. lign. Sådan kunne [han] blive ved i det uendelige, og det var totalt umuligt at bryde ind for at spørge ham om noget KaSand87.

Hvad betyder ordet konstruere?

Konstruere betyder omtrent det samme som Bygge.

Hvad er en beundre?

Beundring er en social følelse, der føles overfor personer, der har kompetencer, talent eller evner, der anses at overgå sædvanlige standarder. Admiration facilitates social learning in groups Beundring kan være motiverende for selvudvikling gennem læring fra rollemodeller.

Hvad betyder sløve?

Sløve betyder omtrent det samme som bedøve.

Hvad betyder en sølv padde?

En sløv padde - En doven person.

Hvad betyder distancer?

Distance Di·stance (sædv. udt. –angse), fr., Distants, l., Afstand, Frastand, Mellemrum, Fjernhed; (Astron.)

Hvad kaldes måling af afstand?

En afstandsmåler er et måleinstrument, som bruges til måle afstande med. Afstandsmåleren adskiller sig fra linealen, tommestokken og målebåndet ved ikke at kræve fysisk kontakt med det, der skal måles og den skal heller ikke spænde over hele den længde, der skal måles.

Hvad er en byrde?

En byrde eller servitut er normalt en begrænsning for boligejeren i og med at det indskrænker ejerens råderet over den pågældende ejendom. En byrde eller servitut er gældende når den er tinglyst på ejendommen. Dog behøver vejrettigheder ikke at være tinglyst, hvis disse blot er indtegnet på matrikelkortet.