Table of Contents:

  1. Hvornår fik Moses de 10 bud?
  2. Hvilke bud stod på den første tavle?
  3. Hvad står der i Biblen om helvede?
  4. Hvad er det andet bud?
  5. Hvad er den gamle pagt?
  6. Hvor helvede?
  7. Hvem er sin næste?

Hvornår fik Moses de 10 bud?

v27 Herren sagde til Moses: »Skriv disse ord ned, for det er på grundlag af disse ord, jeg slutter pagt med dig og med Israel. « v28 Så blev han der hos Herren i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke noget, og han skrev pagtens ord, de ti bud, på tavlerne.

Hvilke bud stod på den første tavle?

tavlerne stod der ti bud fra Gud, som israelitterne skulle følge. Det var Guds lov. Moses holdt tavlerne op foran folket. Nu vidste de, at de kun måtte have én gud.

Hvad står der i Biblen om helvede?

Helvede omtales 71 steder i Biblen. Jesus Kristus omtaler det som stedet hvor den "unyttige tjener" sendes hen til dommens dag: "Da skal Han sige til dem ved den venstre side: "Gå bort fra mig, I forbandede! til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle".

Hvad er det andet bud?

2. bud Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Hvad er den gamle pagt?

Ordet pagt kommer af middelalderlatin pactum 'aftale, overenskomst', afledt af paciscor 'slutte aftale', af pax 'fred'. Ifølge Det Gamle Testamente sluttede Gud efter syndfloden pagt med Noa og lovede aldrig mere at ville udrydde livet på Jorden; som pagttegn satte han regnbuen på Himlen (1. Mosebog, kap. 9).

Hvor helvede?

sheol) beskrevet som et sted, hvor de døde fører en skyggetilværelse (se grækernes Hades). Ved siden af dette udvikledes i senjødedommen og Det Nye Testamente tanken om et straffested. Det omtales som Gehenna eller Hinnoms dal ved Jerusalem, som var den lokale gravplads.

Hvem er sin næste?

Din næste er alle de mennesker, der er omkring dig. Det er både venner og fjender. Jesus sagde, at du skal elske din næste som dig selv. Det vil sige, at næstekærlighed handler om kærlighed til alle omkring dig.