Table of Contents:

  1. Hvornår er et tilbud bindende i henhold til CISG?
  2. Hvad betyder uden forbindtlighed?
  3. Hvornår er et tilbud bindende for afsender efter Aftl?
  4. Hvilke regler gælder der for sælgers afhjælpningsret efter CISG?
  5. Hvornår er et tilbud bindende for tilbudsgiveren?
  6. Hvad er rimelig betænkningstid?
  7. Hvor lang er den absolutte reklamationsfrist?
  8. Hvad er et løsørekøb?

Hvornår er et tilbud bindende i henhold til CISG?

Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Hvad betyder uden forbindtlighed?

Lige så snart en henvendelse har sætninger som “uden forbindtlighed”, “uden obligo” eller lignende er der tale om et forbehold, der giver afsenderen beskyttelsen i form af opfordring til at gøre tilbud, som ikke er bindende alene for afsenderen.

Hvornår er et tilbud bindende for afsender efter Aftl?

Hvornår er et tilbud bindende for afsender efter AFTL? Når accepten er kommet til tilbudsmodtagers kundskab. Hvordan kan en accept tilbagekaldes efter AFTL? Hvis tilbagekaldelsen kommer frem, senest samtidigt med at accepten kommer til kundskab.

Hvilke regler gælder der for sælgers afhjælpningsret efter CISG?

I CISG'en er der afhjælpningspligt (art. 46) og afhjælpningsret (art. 48) for en sælger, selvom leveringen har fundet sted. I CISG'en skal der reklameres inden for rimelig tid (art.

Hvornår er et tilbud bindende for tilbudsgiveren?

Tilbud er bindende Når du afgiver et tilbud, er du ifølge Aftaleloven bundet af dette. Det vil sige, at du skal opfylde tilbuddet, hvis den anden part accepterer det. Du skal derfor tænke grundigt over indholdet af dit tilbud, og det er en fordel at få så mange vilkår som muligt med i tilbuddet.

Hvad er rimelig betænkningstid?

Rimelig betænkningstid bestemmes i høj grad af branchekutyme, dog tages der især hensyn til: stærkt svingende priser (som medfører kort betænkningstid) store uoverskuelige tilbud (giver længere tid) tilbud på fax, telegram osv.

Hvor lang er den absolutte reklamationsfrist?

Den absolutte frist er på 2 år. Dvs. hvis du opdager en mangel efter, at der er gået mere end 2 år, kan du ikke længere klage over den, medmindre der er givet en længere reklamationsfrist eller end egentlig garanti, der rækker ud over de 2 år.

Hvad er et løsørekøb?

Løsørekøbet er kerne i Købeloven og i forbrugerkøbet. Vi har med et løsørekøb at gøre, når der er tale om overdragelse af en bevægelig genstand mod vederlag i penge. Aftaleloven regulerer om en købsaftale kommer i stand, herunder om en købsaftalen kan erklæres ugyldig fordi den eksempelvis er urimelig.