Table of Contents:

 1. Hvad står der i offentlighedsloven?
 2. Hvem er omfattet af offentlighedsloven?
 3. Hvad kan undtages fra aktindsigt?
 4. Hvornår gælder offentlighedsloven?
 5. Hvad skal med i en aktindsigt?
 6. Hvem stod bag offentlighedsloven?
 7. Hvad er fuld aktindsigt?
 8. Hvad skal et afslag på aktindsigt indeholde?
 9. Hvad er forskellen på forvaltningsloven og offentlighedsloven?
 10. Hvad betyder Meroffentlighedsprincippet?
 11. Hvad er egenacces?

Hvad står der i offentlighedsloven?

Offentlighedsloven, som blev vedtaget i 2013, er en lov, der regulerer adgangen til aktindsigt i dokumenter, som den offentlige forvaltning har lavet. Offentlighedsloven berører kun personer, som ikke er part i en given sag – det kunne f. eks. være journalister, som søger om aktindsigt.

Hvem er omfattet af offentlighedsloven?

Offentlighedsloven har til formål at sikre åbenhed hos myndighederne, hvilket er udmøntet i en adgang for alle borgere til at søge aktindsigt i myndighedernes dokumenter. Den gældende offentlighedslov bygger på Offentlighedskommissionens betænkning fra 2009.

Hvad kan undtages fra aktindsigt?

Forbud mod aktindsigt i visse sagstyper
 • Straffesager.
 • Sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste.
 • Personalesager – man kan dog få oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser.
 • Førelse af kalender.

Hvornår gælder offentlighedsloven?

Forvaltningslovens regler finder anvendelse, hvis anmodningen om aktindsigt gives af en person, der er part i sagen, og hvis der er tale om en sag, hvor en forvaltningsmyndighed skal træffe en afgørelse. Dette er tilfældet i sager, anlagt for Klagenævnet for Udbud.

Hvad skal med i en aktindsigt?

2 Hvad skal en anmodning om aktindsigt indeholde?
 • indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at myndigheden kan identificere den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i (det såkaldte ”objektive identifikationskrav”), og.
 • angive det tema, som sagen eller dokumentet vedrører (”temakravet”).

Hvem stod bag offentlighedsloven?

Justitsminister Lars Barfoed fremsatte den 8. december 2010 forslaget til en ny offentlighedslov i Folketinget.

Hvad er fuld aktindsigt?

Aktindsigt. Ifølge offentlighedsloven (OFL) har alle som udgangspunkt ret til at blive gjort bekendt med dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltnings sagsbehandling. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning.

Hvad skal et afslag på aktindsigt indeholde?

Brevskabelon til afvisning pga. Identifikationskravet indebærer, at anmodningen om aktindsigt dels skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at myndigheden kan identificere den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, dels at aktindsigtsanmodningen angiver et tema.

Hvad er forskellen på forvaltningsloven og offentlighedsloven?

Alle kan søge om aktindsigt efter offentlighedsloven, mens det kun er parter i en sag, som kan søge om aktindsigt efter forvaltningsloven. Hertil skal nævnes, at man er bedre stillet som part i en sag, altså adgangen til aktindsigt er større efter forvaltningsloven. Adgangen til aktindsigt er ikke uden undtagelser.

Hvad betyder Meroffentlighedsprincippet?

At give meroffentlighed, betyder at give aktindsigt i noget som egentlig er undtaget aktindsigt. Der findes flere undtagelser (interne dokumenter, straffesager,ansættelsesforhold), hvor aktindsigt kan udelukkes, men hvor forvaltningen er berettiget til at give den, såfremt forvaltningen ønsker dette.

Hvad er egenacces?

Offentlighedslovens § 8 indebærer, at den, hvis personlige forhold er omtalt i en sag, indrømmes en videregående ret til aktindsigt med hensyn til sådanne oplysninger, end der normalt følger af offentlighedsloven.